Loading

กคช.เบรกขายที่ดินใช้หนี้ หลังได้งบเสริมสภาพคล่อ

วันที่ : 6 สิงหาคม 2552
กคช.เบรกขายที่ดินใช้หนี้ หลังได้งบเสริมสภาพคล่อง

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะฯได้ยกเลิกการตัดขายที่ดินในพอร์ตทั้งหมดแล้ว จากที่ก่อนหน้านั้นได้เสนอบอร์ดบริหาร เพื่อขออนุมัติตัดขายที่ดินสะสมในพอร์ตของ กคช.บางส่วน โดยจะคัดที่ดินในทำเลศักยภาพตัดขายออกไป เพื่อนำเงินจากการขายที่ดินดังกล่าวมาชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้และหนี้ที่เกิดจากดำเนินงานโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ขาดทุนสะสมในช่วง2ปีที่ผ่านมา

 

      

       ทั้งนี้ หลังจากการเคหะฯได้ปรับแผนการตลาด เน้นทำตลาดในเชิงรุก ทำให้มียอดขายบ้านเอื้อฯเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมียอดขายแล้ว 40,000 ยูนิต จากเป้า 47,000 ยูนิต ทำให้กคช. นำรายได้จากการขายบ้านเอื้อฯไปใช้หนี้ได้มากขึ้น

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ยังได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 4,700 ล้านบาท ตามที่การเคหะฯได้เสนอขอไป ทำให้มีเงินเข้ามาเสริมสภาพคล่องและนำไปใช้ชำระหนี้ที่เกิดจากการดำเนินงานและชำระหนี้ดอกเบี้ยเกินประมาณการณ์ จากการขยายเวลาการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างตามมติครม.ชุดก่อนๆ ซึ่งให้ขยายเวลาการก่อสร้างออกไป180วันถึง2ครั้งได้ รวมถึงมีเงินเข้ามาชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ส่วนต่างที่เกิดจากการขายบ้านในราคาขาดทุนได้ด้วย

 

 สำหรับเงินงบประมาณประจำปีที่รัฐบาลอนุมัติให้แก่ กคช. จำนวน 4,700 ล้านบาทดังกล่าวนั้นจะสามารถเบิกจ่ายในปีนี้งบประมาณนี้ได้จำนวน3,500ล้านบาทก่อนส่วนที่เหลืออีก1,200ล้านบาทจะสามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2553

 

ส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำคงที่ สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องซื้อบ้านเป็นของตนเองนั้น ล่าสุด กคช.ได้เสนอแผนและรูปแบบการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติไปแล้ว ซึ่งการเสนอเรื่องดังกล่าวผ่านคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาตินั้น เนื่องจากเป็นการยกระดับความสำคัญของการจัดตั้งกองทุนให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วและมีความเป็นไปได้ในการผลักดันเข้าสู่วาระแห่งชาติ

 

โดยขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติ จะนำแผนงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน ซึ่งมีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงาน เพื่อนำเข้าที่ประชุมร่วมคณะกรรมการด้านการเงินและคณะกรรมการที่อยู่อาศัยแห่งชาติในการผลักดันให้การจัดต้องกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยเข้าสู่วาระแห่งชาติ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ต้องรอผลสรุปจากคณะกรรมการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

 

นายสุชาติ กล่าวว่า ส่วนกรณีที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงพัฒนาสังคม ให้ดำเนินการหรือมีคำสั่งให้ กคช. เร่งชำระเงินค่าก่อสร้างแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน130โครงการนั้น ล่าสุด กคช. ได้สั่งจ่ายเงินดังกล่าวแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างใน130โครงการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ความล่าช้างในการจ่ายเงินค่าก่อสร้างนั้น กคช.ไม่ได้มีเจตนาในการหยุดหรือชะลอการจ่ายเงินค่าก่อสร้างแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้สาเหตุที่ กคช. สั่งจ่ายเงินค่าก่อสร้างล่าช้านั้นเนื่องจาก ต้องการตรวจสอบสัญญาการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างในบัญชีที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการดำเนินงาน เนื่องจาก กคช. ได้รับการกำชับจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าให้มีการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างในโครงการบ้านเอื้อฯให้มีความรัดกุมมากขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างในโครงการบ้านเอื้อฯทั้ง130โครงการดังกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ