Loading

ที่ดินลุยตั้ง ศูนย์ข้อมูล หลังรัฐจ่ายงบ 4.5 พันล

วันที่ : 6 กรกฎาคม 2552
ที่ดินลุยตั้ง ศูนย์ข้อมูล หลังรัฐจ่ายงบ 4.5 พันล.

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินจะเริ่มดำเนินการตั้งศูนย์ข้อมูลที่ดินในปีงบประมาณ 2553 หลังจากที่รัฐบาลให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการในวงเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยอาจจะใช้เป็นเงินกู้หรืองบผูกพันมาดำเนินการในเวลา 4 ปี ศูนย์ข้อมูลที่ดินจะเก็บข้อมูลที่ดินทุกแปลงทั้งประเทศรวมทั้งหมด 31 ล้านแปลงด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลที่ดินทุกแปลงว่าอยู่ที่ไหน เจ้าของเป็นใคร สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน รวมถึงการเก็บภาษีทั่วประเทศ

 

                เมื่อมีการตั้งศูนย์ข้อมูลที่ดินแล้วจะทำให้การวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มองเห็นภาพรวมที่ดินทั้งประเทศ สามารถนำมาใช้ในการวางผังเมือง การจัดเก็บภาษี การวางแผนพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การกำหนดโซนสำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้นนายอุนวัฒน์ กล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ