Loading

กรมที่ดินจัดโรดโชว์4ภาค ให้ความรู้พ.ร.บ.อาคารชุ

วันที่ : 26 พฤษภาคม 2552
กรมที่ดินจัดโรดโชว์4ภาค ให้ความรู้พ.ร.บ.อาคารชุด

นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า หลังพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่มากนัก ดังนั้น กรมที่ดินจึงมีแนวคิดจะจัดงานสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ผู้ซื้ออาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุด ทั่วประเทศไทยทั้ง 4 ภาคโดย เริ่ม จ.ภูเก็ต เป็นที่แรก จากนั้นเป็นชลบุรี เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ

 

นายสุรสิทธิ์กล่าวว่า รายละเอียดของ พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับดังกล่าวที่ผู้ซื้ออาคารชุดควรศึกษา มีสาระสำคัญหลัก เช่น สามารถฟ้องร้องเอาผิดได้กรณีที่เอกสารการโฆษณาอาคารชุด เช่น โบรชัวร์ มีความขัดแย้งหรือไม่ตรงกับข้อความในสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด อีกทั้งยังมีบทลงโทษนิติบุคคลที่พบปัญหาการทุจริตเรื่องเงิน ซึ่งมีความแตกต่างจาก พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 ที่ไม่ได้กำหนดบทลงโทษนิติบุคคลไว้ชัดเจน และไม่ได้มีการปกป้องสิทธิในลักษณะที่ข้อความโฆษณาอาคารชุดต้องตรงกับสัญญาจะซื้อจะขาย จนเป็นที่มาที่ทำให้ต้องแก้ไข พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน