Loading

KK ขายลด เอ็นพีเอ กว่า 50

วันที่ : 26 มีนาคม 2552
KK ขายลด เอ็นพีเอ กว่า 50%

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KK กล่าวถึงการจัดประมูลทรัพย์ชิ้นพิเศษว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ ได้ร่วมลงทุนและเป็นเจ้าของทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ซึ่งธนาคารได้คัดเลือกสินทรัพย์ชิ้นพิเศษอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพของธนาคารกว่า 50 รายการ มาเปิดประมูล ภายใต้แนวคิด ทรัพย์เด่นทำเลเยี่ยม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 รวมมูลค่าทรัพย์ทั้งหมดกว่า 600 ล้านบาท โดยราคาเอ็นพีเอดังกล่าว ธนาคารได้ทำการปรับลดราคาเริ่มต้นประมูลลง 50-80% ของราคาประกาศขาย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน