Loading

ที่ดินย่านลาดพร้าวราคาพุ่งสูงสุด ธนารักษ์ประเมินใหม่ 9 เขต-ตวจ.ปรับเพิ่มเฉลี่ย 12.8

วันที่ : 25 ธันวาคม 2551
ที่ดินย่านลาดพร้าวราคาพุ่งสูงสุด ธนารักษ์ประเมินใหม่ 9 เขต-ตวจ.ปรับเพิ่มเฉลี่ย 12.8%

นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 กรมธนารักษ์จะประกาศใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินใหม่จำนวน 3.7 ล้านแปลง หรือ 9 เขตของกรุงเทพมหานคร คือ เขตดอนเมือง หลักสี่ ประเวศ สวนหลวง บึงกุ่ม สะพานสูง คันนายาว ลาดพร้าว และจตุจักร ซึ่งราคาประเมินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 35% เพิ่มขึ้นสูงสุดที่เขตลาดพร้าว 65.77% และอีก 120 อำเภอใน 52 จังหวัด ราคาประเมินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12.8% เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 57.23% ซึ่งการประเมินราคาที่ดินใหม่ครั้งนี้เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงในท้องตลาด

จากเมื่อปีก่อนที่ยังไม่ได้ประเมินในพื้นที่เหล่านี้  ทั้งนี้ การเลือก 9 เขตใน กทม.มาปรับปรุงราคาประเมินเนื่องจากพบว่าในปี 2551 ราคาซื้อขายและราคาประเมินในเขตเหล่านี้แตกต่างกันมาก โดยเขตลาดพร้าวราคาที่ดินแพงขึ้นเป็นผลจากการตัดถนนใหม่หลายสายทำให้มีเส้นทางเข้ากรุงเทพฯ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีโครงการรถไฟฟ้าผ่าน เช่นเดียวกับเขตดอนเมือง มีการสร้างศูนย์ราชการบนถนนแจ้งวัฒนะ ส่วนของพื้นที่ร่องเสียงใกล้เคียงสนามบินสุวรรณภูมิอาจต้องปรับลดราคาประเมินลง แต่ราคาในพื้นที่ใกล้เคียงมีการเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้นบ้าง ขณะที่ใน อ.วังจันทร์ ราคาประเมินเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากไม่ได้มีการปรับราคามานาน อีกทั้งมีรีสอร์ตเพิ่มขึ้นในพื้นที่จำนวนมาก

 ราคาประเมินจะเพิ่มขึ้นไม่ถึงระดับสูงสุดของราคาที่ซื้อขายจริง จึงอาจมีส่วนน้อยที่จะดันให้ราคาซื้อขายจริงเพิ่มขึ้น ประกอบกับที่ราคาประเมินยังต่ำกว่าตลาดอยู่พอสมควรจึงไม่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยมองว่าราคาที่ดินในตลาดปี 2552 อาจปรับลดลงมาบ้าง และน่าจะปรับลดมากในปี 2553 ซึ่งปีหน้ากรมจะประเมินราคาที่ดินใหม่อีก 10 เขตภายในเดือนมกราคมว่าจะเป็นเขต อย่างไรก็ตาม แม้ราคาประเมินที่ดินจะเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้สร้างภาระให้ประชาชนที่จะซื้อขายที่ดินมากนัก เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ โดยการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนและ

จดจำนอง และภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่หากว่ามาตรการนี้สิ้นสุดลงภาระจะอยู่ที่ประชาชนหรือไม่ก็ขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่นำเงินจากส่วนนี้ไปบริหารพื้นที่ หาก อปท.ปรับลดลงก็ช่วยได้  สำหรับ 5 อันดับราคาประเมินที่ดินที่เพิ่มขึ้นในส่วนภูมิภาค ได้แก่ อ.วังจันทร์ อ.เชียรใหญ่ และ อ.

หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เพิ่ม 47.90% อ.เมือง จ.อุดรธานี เพิ่ม 43.06% อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพิ่ม 41.30% และ อ.ปทุมรัตต์ และ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด เพิ่ม 40.36%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก