Loading

มหาดไทยเบรกข้อเสนอ ต่างชาติถือคอนโดฯ 100

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2551
มหาดไทยเบรกข้อเสนอ ต่างชาติถือคอนโดฯ 100%

นายประสงค์ โฆษิตานนท์ รมช.กระทรวงมหาดไทย กล่าวยืนยันว่า คงให้เป็นไปอย่างเดิมก่อน คือให้ต่างชาติถือครองได้49%เท่าเดิม ส่วนการขยายระยะเวลาเช่าของต่างชาติจากเดิม 30 ปี 90 ปี นั้นคงขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังและรัฐบาลว่าจะขยายเป็นเท่าไหร่ ซึ่งทางกรมที่ดินได้มีการดำเนินการตรวจสอบบริษัทต่างด้าว(นอมินี)ที่ถือครองที่ดินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และมีการตรวจสอบย้อนหลัง หากมีข้อมูล มีการร้องเรียนและเป็นข่าวขึ้นมา

                นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่าหากรัฐบาลมีการสั่งการอย่างเป็นทางการ กรมที่ดินก็พร้อมรับโดยไม่ขัดแย้ง หรือสวนทางกับนโยบายรัฐบาลแน่นอน ขอเพียงให้รัฐบาลประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ กรมที่ดินก็พร้อมศึกษาและดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงให้ เพราะกรมเป็นฝ่ายรับนโยบาย แต่ถึงกระนั้น นโยบายการถือครองที่ดินนั้น มีการนำเสนอมาหลายรัฐบาลแล้ว แต่ไม่มีรัฐบาลชุดไหนดำเนินการอย่างจริงจัง ทำให้ที่ผ่านมากรมที่ดินยังไม่สามารถแก้ไขกฎกระทรวงได้

                นอกจากนี้ รมช.มหาดไทย ยังได้เร่งรัดให้กรมที่ดินเร่งดำเนินการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน 2 เรื่อง คือ เร่งให้กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินให้มากที่สุดเพื่อที่ประชาชนจะได้ดำเนินธุรกรรมต่างๆได้เร็วขึ้น และเร่งออกที่ดินให้กับประชาชนผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยจะใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่รกร้าง มาออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยให้ครอบครัวละ15 ไร่ โดยในปี2551 มีโครงการให้ที่ดินให้ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินไปแล้ว ประมาณ 9,000 แปลง และในปี2552 อีก 9,000 แปลง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ