Loading

กรมที่ดินเล็งผ่อนปรนกฎเกณฑ์ หวังดึงจัดสรรที่ดินเข้าสู่ระบ

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2551
กรมที่ดินเล็งผ่อนปรนกฎเกณฑ์ หวังดึงจัดสรรที่ดินเข้าสู่ระบบ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า นโยบายการบริหารกรมที่ดินหลังจากนี้ไป จะมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้กรมที่ดินมีการพัฒนาเรื่องการให้บริการต่าง ๆ โดยจะมีการสานต่อแนวทางต่าง ๆ ที่อดีตอธิบดีคนก่อนได้วางเป้าหมายไว้ ทั้งเรื่องโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ โครงการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ การตรวจสอบหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการเดินสำรวจการออกโฉนด ในพื้นที่ 51 จังหวัด การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ดิน และการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา

 

แม้พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้แล้ว แต่การบังคับใช้ในทางกฎหมายอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จ ซึ่งกรมที่ดินจะมีการหารือเกี่ยวกับแนวทางและรายละเอียดอีกครั้ง เพื่อให้กระบวนการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ เรื่องของการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น กรมที่ดินคงต้องพยายามสนับสนุนให้บริษัทเอกชนเข้าสู่ระบบโดยอาจไม่เคร่งครัดในเรื่องระบบสาธารณูปโภคมากเกินไป  แต่ในส่วนของกฎหมายก็ต้องว่ากันไปและที่สำคัญกรมที่ดินไม่อยากให้เอกชนหลบเลี่ยงกฎหมาย และจะพยายามจูงใจให้ประชาชนซื้อโครงการจัดสรรที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ 2004