Loading

กคช.ประกาศขายที่ดิน 9 โครงการ 30 แปล

วันที่ : 3 กันยายน 2551
กคช.ประกาศขายที่ดิน 9 โครงการ 30 แปลง

นางณ มน ใจประสาท ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายที่ดินจำนวน 9 โครงการ 30 แปลง และอาคารบางพลีคอมเพล็กซ์ จำนวน 1 แปลง มีรายละเอียดดังนี้ ที่ดินในโครงการเคหะชุมชนบางพลี จำนวน 13 แปลง โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า จำนวน 1 แปลง โครงการเคหะชุมชนธนบุรี จำนวน 2 แปลง โครงการชุมชนอุดรธานี จำนวน 3 แปลง โครงการเคหะชุมชนราชบุรี จำนวน 2 แปลง โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น จำนวน 2 แปลง โครงการเคหะชุมชนภูเก็ต 2 จำนวน 1 แปลง โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 09.30-11.00 น. ณ กองพัฒนาทรัพย์สินและธุรกิจใหม่ ฝ่ายการตลาดและขาย สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ