Loading

คลังโวได้ที่ราชพัสดุคืน5แสนไร

วันที่ : 29 สิงหาคม 2551
คลังโวได้ที่ราชพัสดุคืน5แสนไร่

          รมช.คลังโวได้คืนที่ราชพัสดุแล้ว 5 แสนไร่ เตรียมตั้งเงื่อนไขแจกเกษตรกร

          นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ให้มอบนโยบายให้กรมธนารักษ์ขอคืนที่ราชพัสดุ 1 ล้านไร่เพื่อแบ่งให้เกษตรกรทั่วประเทศเช่าที่ปลูกพืชเพิ่มรายได้ โดยที่ผ่านมา ได้รับคืนแล้วจำนวน 5 แสนไร่ และมีการตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาการจัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อยจริงๆ

          ทั้งนี้ รวมถึงการกำหนดวิธีเช่า พิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ในการปลูกพืช และหากบริเวณไหนมีความพร้อมก็สามารถจัดสรรให้เช่าได้ทันที

          รมช.คลัง กล่าวว่า ยังได้หารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ถึงสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูก ซึ่งได้รับการยืนยันว่า ธ.ก.ส.พร้อมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและไม่มีทุนประกอบอาชีพซึ่ง รวมทั้งการให้ความรู้ ถือเป็นการดูแลแบบบูรณาการ

          นายพิชัย กล่าวว่า จะไม่อนุญาตให้เอกชนรายใหญ่ที่ทำธุรกิจเกษตรกรรมเช่าพื้นที่ราชพัสดุเด็ดขาด แต่จะเน้นรายย่อมรวมถึงนิคมสหกรณ์เพื่อให้มีการผลิตและมีการขายผลิตผล รวมถึงประกันราคาที่แน่นอน

          นอกจากนั้น ยังได้ให้นโยบายแก่กรมธนารักษ์เร่งดำเนินการ ตั้งศูนย์ราชการทุกจังหวัดเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชน โดยจะนำร่องในจังหวัดใหญ่ๆ ก่อน รวมถึงจัดทำรายการทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินจำนวน 9.4 หมื่นชิ้น

          พร้อมจัดสรรงบประมาณเพื่อบูรณะ สร้างพิพิธภัณฑ์หอศิลป์ ในพื้นที่โรงงานยาสูบที่จะย้ายออกไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ