Loading

กคช.ยันเดินหน้าฟื้นฟูแฟลตดินแด

วันที่ : 25 สิงหาคม 2551
กคช.ยันเดินหน้าฟื้นฟูแฟลตดินแดง

นายพิทยา เจริญวรรณ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดงว่า กคช.ไม่ได้ชะลอโครงการ เนื่องจากมีผู้อยู่อาศัยบางส่วนไม่เห็นชอบที่จะให้รื้อแฟลตเพื่อสร้างใหม่ แต่ยังเดินหน้าโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจกับชาวแฟลตดินแดงถึงปัญหาความชำรุดทรุดโทรมที่เกิดขึ้น

 

ขณะนี้ การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนของการสำรวจความต้องการของผู้อยู่อาศัยว่า จะเลือกรับเงินชดเชย, ย้ายไปอยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรหรืออยู่ในที่ที่กคช.เป็นผู้จัดหาให้ ซึ่งก็คือแฟลตที่จะสร้างขึ้นมาใหม่นั้นเอง อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เป็นเพียงการยื่นข้อเสนอให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้รับทราบในเบื้องต้นและสำรวจความต้องการ แต่ขั้นตอนในขณะนี้จะเป็นการลงนามยืนยันความต้องการ เพื่อทราบข้อมูลที่ชัดเจน ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยประมาณ 24% ที่ยังไม่ระบุความต้องการว่าจะเลือกอย่างใด คาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในปีนี้

 

ทั้งนี้ เมื่อทุกๆอย่างชัดเจน ทางกคช.จะดำเนินการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ บริเวณอาคารสำนักงานของการเคหะฯดินแดง คาดว่าจะเริ่มประกวดราคาแบบได้ภายในปีนี้และเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปี53 สำหรับพื้นที่ที่จะนำมาพัฒนาเป็นอาคารอยู่อาศัยภายในพื้นที่ของสำนักงานการแคหะ ดินแดงนั้น มีประมาณ 2-3 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารสูง ประมาณ 400 กว่ายูนิต และก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยในโซน C จำนวน 672 ยูนิต โดยคาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี แล้วเสร็จสิ้นปี 54 หรือต้นปี 53

 

สำหรับการพัฒนาพื้นที่บางส่วนของแฟลตดินแดงเพื่อการพาณิชย์ เสริมสร้างรายได้เข้ามาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูแฟลตดินแดงต่อไปนั้น เชื่อว่าจะเริ่มดำเนินได้ หลังจากที่กคช.ได้จัดหาที่อยู่อาศัยและย้ายชาวแฟลตไปอยู่ในที่ใหม่แล้ว เพื่อลดแรงต้านของชาวบ้าน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ