Loading

ผ่าทางตันบ้านเอื้อฯลดราคา-ดอกถู

วันที่ : 2 สิงหาคม 2551
ผ่าทางตันบ้านเอื้อฯลดราคา-ดอกถูก

นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ เลขานุการรมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กล่าวว่า การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาบ้านเอื้ออาทร ที่มีนายวิชา ศิวาลัย เป็นประธานเมื่อวันที่ 1 ส.ค. ได้ข้อสรุปเบื้องต้นที่เห็นพ้องต้องกันระหว่างเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ(กคช.)กับคณะอนุกรรมการฯ ว่า ในจำนวนบ้านเอื้ออาทรที่จะสร้างอยู่ที่ประมาณ 270,000-300,500 หน่วย โดยแบ่งกลุ่มชัดเจนเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่ยกเลิกโครงการ 2.กลุ่มที่สร้างต่อแต่ลดจำนวนหน่วยลง และ 3.กลุ่มที่สร้างต่อจนจบโครงการ โดยหลักการพิจารณาจะดูว่าโครงการใดมีความคืบหน้ามากแค่ไหน ทั้งเงินลงทุน ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง เพื่อสร้างต่อให้เสร็จ จากนั้นไปทำการขายให้มีประสิทธิภาพ หรือดูความต้องการโครงการใดมีมาก แต่ก่อสร้างไม่คืบหน้า จะเข้าไปเร่งก่อสร้างให้จบ ซึ่งจากการพิจารณาสถานะทางการเงินของกคช.พบว่าขณะนี้มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะดำเนินการได้

 

""ส่วนการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล กคช.ได้ยกร่างขอความช่วยเหลือไป 11 ข้อ เพื่อให้คณะกรรมการกคช.เสนอรมว.พม.นำเข้าครม.พิจารณา เช่น ปัญหาอุปสรรคการทำโครงการบ้านเอื้ออาทร ในการตั้งราคาซึ่งมติครม.เดิมให้ตั้งราคาเดียว คือ 390,000 บาทต่อหน่วย ขณะที่ราคาบ้านในกรุงเทพฯ กับต่างจังหวัดมีทำเลต่างกัน ราคาก็ควรต่างกันด้วย ดังนั้นจะขอให้ครม.อนุมัติในการพิจารณาราคาบ้านเอื้ออาทรตามลักษณะทำเลที่ตั้ง เช่น หากเป็นอาคารชุดชั้นล่างจะมีราคาแพงกว่าชั้นบน หรืออาคารชุดขนาด 33 ตร.ม.จะมีราคาแพงกว่าขนาด 25 ตร.ม. หรือบ้านเอื้ออาทรในกทม.อาจจะแพงกว่าที่จ.ยโสธร โดยส่วนต่างราคาที่ต่างกัน บวกลบอาจไม่เกิน 30,000 บาท รวมทั้งจะขอให้รัฐบาลหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชน ให้สามารถผ่อนบ้านเอื้ออาทรในจำนวนเงินไม่เกิน 1,800 บาทต่อเดือน ให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยบางส่วนในช่วงพลิกฟื้น 5 ปีนี้"" นายเฉลิมชัย กล่าว

 

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า นอกจากนั้นกคช.จะมีการปรับทีมขายการตลาด จากเดิมมีน้อยมากจะเพิ่มทีมสนับสนุนการขาย โดยดูปัญหารายโครงการ โครงการไหนยังมีระบบขนส่งเข้าถึงก็ต้องไปดำเนินจัดรถระบบขนส่งให้ ถือว่าบ้านเอื้ออาทรมีแนวทางแก้ปัญหาได้ หากครม.มีมติให้ดำเนินการได้ก็ถือว่าปัญหาบ้านเอื้ออาทรจบแล้ว จากนี้บ้านเอื้ออาทรจะเป็นโครงการที่แข่งขันกับเอกชนได้ เพราะราคาถูกกว่า และรัฐบาลช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้อีกด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ