Loading

หึ่งการเมืองสั่งฟื้นบ้านสปส.ดอกต่

วันที่ : 24 กรกฎาคม 2551
หึ่งการเมืองสั่งฟื้นบ้านสปส.ดอกต่ำ

          แหล่งข่าวจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการ สปส.ได้ลงนามในคำสั่งตั้งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการผู้ประกันตน โดยระบุว่า ด้วยรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภากำหนดนโยบายเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งกระทรวงแรงงานให้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และมีนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ทั้งด้านค่าจ้าง ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ

 

ดังนั้น เพื่อตอบสนองนโยบาย รวมทั้งดำเนินการตามมติคณะกรรมการประกันสังคม เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2551 ให้สัมฤทธิผลจึงให้เร่งดำเนินโครงการบ้าน สปส.1506 ระยะที่ 2 ต่อไป โดยคิดดอกเบี้ย 3.25% คงที่ยาว 3 ปี ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการดังนี้ 1.ตั้งสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการผู้ประกันตน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินโครงการบ้าน สปส.1506 และโครงการที่เกี่ยวกับสวัสดิการ ผู้ประกันตนทั้งหมด 2.ให้โอนบุคลากร งบประมาณ การเงิน วัสดุครุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการกรม

 

นอกจากนี้ นายสุรินทร์ ยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสวัสดิการผู้ประกันตนขึ้นมา 1 ชุด เพื่อดูแลในเรื่องนี้ มีเลขาธิการ สปส.เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นายชลชนะ สุริยนาคางกูร รองเลขาธิการ สปส., นายชวลิต อาคมธน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างในกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) และนายประเทือง แสงสังข์ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในบอร์ด สปส. ร่วมเป็นกรรมการ

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า การดำเนินโครงการบ้าน สปส.1506 ได้รับ เสียงวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด เพราะถูกมองว่าเป็นการเอื้อ ประโยชน์กับผู้รับเหมา และเจ้าของธุรกิจบ้านจัดสรร มากกว่าการปล่อยสินเชื่อซื้อบ้านสำหรับผู้ประกันตน

 

ทั้งนี้ โครงการบ้าน สปส.1506 เป็นการปล่อยกู้ซื้อบ้านให้ผู้ประกันตนผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง สปส.นำเงินไปฝากไว้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งได้มีการอนุมัติวงเงินที่นำมาใช้ ในโครงการเริ่มต้น 1 หมื่นล้านบาท แต่โครงการนี้ผู้ประกันตนต้อง ซื้อบ้านจากผู้ประกอบการที่ สปส.คัดเลือกแล้ว ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องว่ามีการสอดไส้นำโครงการบ้านจัดสรรเก่าที่ขายไม่ออกของนักการเมืองมาขายจนเกิดการร้องเรียน

 

นายสุรินทร์ ยอมรับว่า บอร์ด มีมติให้ดำเนินการในโครงการบ้าน สปส.1506 โดยได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์ร่วมโครงการจะ ต้องเสนอโครงการเพิ่มขึ้นจาก เดิม สำหรับเงื่อนไขผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีโครงการบ้านพร้อมที่ดิน บ้านเดี่ยว บ้าน แฝด และทาวน์เฮาส์ รวมถึง อาคารชุดขนาด 100 หน่วยขึ้นไป ที่มีราคาถูก คุณภาพสูง มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน ราคา ต่อหน่วย 2 แสนบาท ถึง 1.5 ล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ