Loading

คุมอาคาร 2 พันตร.ม. ต้องประหยัดพลังงา

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2551
คุมอาคาร 2 พันตร.ม. ต้องประหยัดพลังงาน

                พล.ท.หญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า มาตรการประหยัดพลังงานในอาคารโดยการออกกฎกระทรวงกำหนดให้อาคารที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องออกแบบและใช้วัสดุที่คำนึงถึงการ

ประหยัดพลังงาน (Building Energy Code) อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคาดว่า

จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้

กฎกระทรวงดังกล่าวจะกำหนดให้การออกแบบก่อสร้างอาคารใหม่ หรือต่อเติมอาคารเดิม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องออกแบบที่เน้นการอนุรักษ์พลังงาน หากไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้จะก่อสร้างไม่ได้ เช่น กำหนดมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับระบบที่ปกติกินไฟมากที่สุด เช่น ระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และระบบทำความร้อน

 

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวกระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าลง 500 ล้านหน่วย หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท ในปี 2552

 

ด้านการรณรงค์การประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัยนั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้จัดทำโครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นขึ้น โดยในปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน ซึ่งในอนาคตยังมีแนวคิดติดดาวให้โครงการที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 15% ของบ้านที่สร้างใหม่ในตลาด คาดมีแบบบ้านเข้าร่วมประกวดไม่ต่ำกว่า 200 แบบ และจะช่วยส่งเสริมการประหยัดพลังงานในที่อยู่อาศัยได้ 700 ล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์