Loading

กคช.ปรับแผนดึงที่ดินบ้านเอื้อฯ ผุดเคหะชุมชนหนีต้นทุนดอกเบี้

วันที่ : 23 มิถุนายน 2551
กคช.ปรับแผนดึงที่ดินบ้านเอื้อฯ ผุดเคหะชุมชนหนีต้นทุนดอกเบี้ย

              นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะฯมีแผนที่จะนำที่ดินที่เกิดจากการชะลอการก่อสร้างและการลดจำนวนการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรตามมติของรัฐบาลในชุดที่ผ่านมาไปใช้พัฒนาในโครงการเคหะชุมชนแทนการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทรเนื่องจากที่ดินดังกล่าว กคช.ไม่สามารถนำไปสร้างบ้านเอื้ออาทรได้ เพราะปัจจุบันราคาที่ดินมีการปรับตัวขึ้น รวมถึงวัสดุก่อสร้างที่ปรับตัวไม่หยุด ทำให้ กคช.ไม่สามารถก่อสร้างบ้านและขายในราคาเดียวกับบ้านเอื้ออาทรได้

เนื่องจากต้นทุนแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยที่ดินดังกล่าว กคช.ต้องกู้เงินสถาบันการเงินในการซื้อที่ดินประมาณ 10,000-20,000 ล้านบาท โดยภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมต่อปี 3% คิดเป็นยอดเงินที่ต้องชำระต่อปีประมาณ 200-300 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 49-50 ที่ผ่านมา กคช.ขาดทุนจากการดำเนินงานกว่า 300 ล้านบาทและคาดว่าในปี 51 นี้ จะมียอดขาดทุนสะสมจากการดำเนินงานบ้านเอื้อฯ ประมาณ 1,300 ล้านบาทและเมื่อรวมภาระดอกเบี้ยต่อปีดังกล่าวคาดว่าจะทำให้ กคช.มียอดขาดทุนรวม 1,700 ล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ