Loading

สคบ. เตรียมลงดาบจัดสรรบิดเบือนโฆษณ

วันที่ : 2 มิถุนายน 2551
สคบ. เตรียมลงดาบจัดสรรบิดเบือนโฆษณา

          ในบรรดาเรื่องร้องเรียนของ สคบ. อสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุดถึง 1,462 เรื่อง หรือ 49% ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จึงเป็นสิ่งที่ สคบ. เป็นห่วงประชาชน เพราะส่วนใหญ่เรื่องร้องเรียนเรื่องหนึ่งเมื่อคิดมูลค่า มักเป็นกรณีที่สร้างความเสียหาย ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นเม็ดเงินมหาศาล

          ล่าสุด สคบ.ได้เข้มงวดในการตรวจป้ายโฆษณามากขึ้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตั้งแต่แรก ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการ ซึ่งรัศมี วิศทเวทย์ เลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า จากการออกตรวจป้ายพบว่า กว่า 90% ไม่ระบุข้อความตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538) ออกความตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคกำหนดไว้ ที่พบมาก คือ ไม่ระบุเดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้าง และก่อสร้างแล้วเสร็จ และพบว่านับวันป้ายโฆษณาที่ไม่ระบุข้อความตามกฎมีมากขึ้นเรื่อยๆ

          โดยป้ายโฆษณาที่ถูกต้องจะต้องระบุข้อความ 3 รายการให้ครบถ้วน ได้แก่ 1.เดือนปีที่เริ่มต้นก่อสร้าง และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 2.ตำแหน่งที่ดิน เลขที่โฉนดที่ดิน จำนวนเนื้อที่ของที่ดินของโครงการ แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ตั้ง 3.ข้อความที่แสดงว่าภาพโฆษณาเป็นภาพจริงหรือภาพจำลองจากของจริง โดยข้อความโฆษณาจะชัดเจน ขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 1 ใน 3 ของขนาดตัวอักษรที่ใหญ่กว่า และต้องระบุว่าผู้บริโภคอาจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ใด

          รัศมีแนะนำว่า ผู้ประกอบการควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่พิสูจน์ได้ยากเป็นจุดขาย เช่น ใช้เวลาเดินทางถึงใจกลางเมืองเพียง 20 นาที ให้ระบุระยะทางเป็นกิโลเมตรแทน เพราะสามารถพิสูจน์ได้แน่นอน รวมทั้งกลยุทธ์การตลาดที่มีเงื่อนไขต่างๆ ในการจอง ผ่อน แถม ควรระบุรายละเอียดของเงื่อนไขให้ชัดเจนในโฆษณาตั้งแต่แรก เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด ทั้งนี้ สคบ. ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการให้เร่งแก้ไขด่วนก่อนสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ หากไม่แก้ไขครั้งแรกมีโทษปรับสูงสุด 30,000 บาท ครั้งที่ 2 ปรับเป็นรายวัน วันละ 10,000 บาท

 

ที่มา: ผู้จัดการรายสัปดาห์