Loading

เจาะเกมเลี่ยงกฎหมายคอนโด มืออาชีพนำลักไก่ ม.39 ทวิ-สวล

วันที่ : 11 เมษายน 2551
เจาะเกมเลี่ยงกฎหมายคอนโด มืออาชีพนำลักไก่ ม.39 ทวิ-สวล.

            แจงเทคนิคอสังหาฯ เลี่ยง ม.39 ทวิ... ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ 1.การใช้มาตรา 39 ทวิเพื่อหลบเลี่ยง การทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อขออนุมัติจากสำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยส่วนใหญ่จะเลี่ยงแบบก่อสร้างไม่เกิน 79 ห้อง (80 ห้องขึ้นไป ต้องทำ EIA) บางรายนั้นได้ยื่นขอไป 1 ชั้น 1 ยูนิต เมื่อก่อสร้างไปแล้วค่อยแก้แบบและยื่น EIA ไปพร้อมๆกับก่อสร้าง หรือขอเพิ่มจำนวนจาก 1 ยูนิต เป็น 7 หรือ 10 ยูนิต เป็นต้น ซึ่งหลายรายไม่ผ่านการพิจารณา จนต้องล่าช้าออกไปจากกำหนด

2.การก่อสร้างอาคารผิดไปจากแบบ เช่น การต่อเติมห้องเพิ่ม หรือการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน และ 3.การก่อสร้างไปก่อนโดยไม่ยื่นขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายสวล. ปัญหาดังกล่าวหากมีการก่อสร้างไปแล้วทำให้เกิดความยากลำบาก ทั้งเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่และผู้ซื้อ หากต้องรื้อถอนให้ตรงกับแบบ

ระหว่างพิจารณา EIA ต้องหยุดก่อสร้าง....ด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า   แม้ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯ จะอาศัยมาตรา 39 ทวิ ก่อสร้างไปก่อนก่อนที่จะได้รับอนุญาต แต่หาโครงการนั้นมีจำนวนมากกว่า 80 หน่วย  ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหากมีการส่งรายงานมาให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมพิจารณา  ระหว่างนี้จะต้องยื่นที่สำนักงานเขตหรือหน่วยงานท้องถิ่นขอระงับการก่อสร้างชั่วไปก่อนจนกว่าจะผ่านสวล.แล้วค่อยยื่น

“The PULSE” คอนโดของบมจ. ปริญสิริ ซึ่งตั้งอยู่ย่านพหลโยธิน 37 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ ทั้งที่โครงการมียอดขายไปรวมไปแล้วกว่า 90% ทั้ง 2 อาคารและขณะนี้ได้หยุดการก่อสร้างแล้ว ตามคำสั่งของสำนักงานการโยธากทม.ประกอบด้วย อาคารบี  ได้ขอใบอนุญาตการก่อสร้างจากสำนักงานโยธา (สนย.) ตามมาตรา 39 ทวิ แต่ติดปัญหาก่อสร้างผิดแบบและยังไม่ได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวล.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจะยื่นขออนุญาตสวล.

ส่วนอาคารเอ บริษัทได้ลงมือก่อสร้างไปก่อน โดยที่ยังไม่ได้ยืนขออนุญาตการก่อสร้างตามกฎหมาย รวมถึงการยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยอาคารเอนั้นอยู่ระหว่างย่นขออนุญาตก่อสร้างตามคำขอ (ข.1) ให้มีการก่อสร้างตามมาตรา 21 ส่วนอาคารบีนั้น คงต้องแก้แบบให้ถูกต้องตามแบบที่ยื่นไป

โครงการ ไลฟ์@ รัชดาฯ-สุทธิสาร ของบมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ เป็นคอนโดสูง 23 ชั้น บนเนื้อที่ 2.9 ไร่ จำนวน 520 ยูนิต มูลค่า 1,300 ล้านบาท ที่บอร์ดสิ่งแวดล้อมให้บริษัทมาปรับแบบใหม่ทำให้พื้นที่ขายหายไปชั้นละ 2 ยูนิต รวม 40 ยูนิต จากการปรับลดพื้นที่ขายเหลือ 484 ยูนิต ทำให้มูลค่าที่หายไป 100 ล้านบาทบริษัทได้แก้ปัญหาด้วยการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้ลูกค้าที่เสียโอกาสในห้องชุดดังกล่าวหรือเปลี่ยนห้องชุดใหม่ในโครงการเดิมหรือเลือกห้องชุดในโครงการอื่นแทน

นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.อนันดา พร็พอเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์ ยอมรับว่า โครงการไลฟ์@ รัชดาฯ ได้หยุดก่อสร้างชั่วคราว เนื่องจากติดปัญหาเรื่องใบอนุญาตก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม จะเริ่มก่อสร้างเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ทำให้งานต้องล่าช้าออกไป ซึ่งตามแผนเดิมจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้แต่เลื่อนไปเป็นปลายปี ทั้งนี้โครงการได้เปิดขายมาตั้งแต่ปี 2549

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายสัปดาห์