Loading

สั่งธนารักษ์สำรวจที่ราชพัสดุแนวรถไฟฟ้

วันที่ : 29 มีนาคม 2551
สั่งธนารักษ์สำรวจที่ราชพัสดุแนวรถไฟฟ้า

           นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลมี
แนวคิดที่จะนำที่ราชพัสดุตามแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้งหมดมาพัฒนาเป็นโครงการขนาดใหญ่ในเชิงพาณิชย์โดยได้สั่งการให้กรมธนารักษ์สำรวจรวบรวมว่าขณะนี้มีที่ราชพัสดุตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งหมดเท่าไร เพื่อนำมาพัฒนาเป็นคอมเพล็กซ์ อาคารสำนักงาน โรงแรม รวมถึงที่
อยู่อาศัย ทั้งนี้ การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ดังกล่าว อาจจะให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
(ธพส.) เป็นผู้พัฒนาหลัก รวมทั้งพิจารณาให้เอกชนร่วมลงทุนด้วย ซึ่งจะพิจารณาในรายละเอียดอีก
ครั้งรายโครงการ
                ขณะเดียวกัน ปัจจุบันนี้ต้นทุนด้านโลจิสติคส์ของไทยสูงถึง 17% ของจีดีพี ทั้งๆ ที่สัดส่วนที่เหมาะ
สมควรอยู่ที่ 8% ดังนั้น จึงถือเป็นความจำเป็นที่รัฐต้องเร่งเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าทั้ง 9 สาย โดย
ได้ประเมินตัวเลขว่า หากเดินหน้าลงทุนระบบขนส่งมวลชนในเขต กทม.และปริมณฑลครบทั้งระบบ
จะให้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสูงมาก ทั้งช่วยประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจากการขนส่ง เฉลี่ยปีละ
68,160 ล้านบาท ช่วยแก้ปัญหาการจราจร ทำให้ประหยัดเวลาเดินทาง ลดค่าเสียโอกาสได้ถึงปีละ
90,000 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษ 9,947 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังจะช่วยผลัก
ดันให้อุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวได้มาก เหมือนในต่างประเทศ
ซึ่งวันนี้เห็นว่าเมืองบริวารของ กทม. ยังเติบโตช้า เพราะปัญหาการจราจร แต่หากมีรถไฟฟ้าไปถึงจะ
ทำให้เจริญขึ้นอีกมาก ทั้งนี้ ตนเชื่อว่ารถไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก 3 ปีข้างหน้า หรือบางสายอาจใช้
เวลา 4-5 ปี จะทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคน กทม.และปริมณฑล
                นพ.สุรพงษ์กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่า ช่วงที่ผ่านมานักลงทุนต่างประเทศได้เข้าพบและ
สอบถามถึงสถานการณ์ทางการเมือง โดยเฉพาะกรณีการยุบพรรคการเมือง ว่าจะมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจอย่างไรบ้าง จากที่ก่อนหน้านั้นส่วนใหญ่มักจะถามถึงมาตรการกันสำรอง 30% ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่านักลงทุนเหล่านี้ ยังไม่มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองไทยที่จะส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ ดังนั้น จึงไม่ควรให้เรื่องลามออกไป โดยการยุบพรรคการเมืองทั้งพรรคหากมีผู้ทำผิดเพียง
คนเดียว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ