Loading

เล็งยืดใช้ผังเมือง5เป็น10ปี ปลดสุญญากาศการใช้ที่ดิ

วันที่ : 15 มีนาคม 2551
เล็งยืดใช้ผังเมือง5เป็น10ปี ปลดสุญญากาศการใช้ที่ดิน

         นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมฯ อยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยหนึ่งในสาระสำคัญที่แก้ไขคือ การขยายระยะเวลาบังคับใช้ผังเมืองจาก 5 ปี เป็น 10 ปี เนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดสั้นเกินไป แต่กระบวนการจัดทำผังเมือง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่กำลังขยายตัว มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างสูง ทำให้การจัดทำผังเมืองล่าช้าและเกิดปัญหาในการบังคับใช้ผังเมือง แม้ว่าจะสามารถขยายระยะเวลาใช้ผังเมืองได้อีก2ปีรวมเป็น7ปีก็ตาม

อธิบดีกรมโยธาฯ กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าว ทำให้มีผังเมืองที่หมดอายุอยู่เป็นจำนวนมาก หากท้องถิ่นไม่มีกฎหมายควบคุม ก็จะทำให้ให้เกิดปัญหาในการใช้ที่ดิน ส่วนผังเมืองรวมจังหวัดเพิ่งประกาศใช้ไปแค่ 2 จังหวัด คือ กทม. และนนทบุรีและอยู่ระหว่างรอประกาศอีก56ฉบับ

อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาบังคับใช้ผังเมืองจาก 5 ปี เป็น 10 ปี จะสามารถแก้ไขระหว่างทางได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นายอิสระ บุญยัง อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า การขยายเวลาบังคับใช้ผังเมืองจะมีผลดี คือ สามารถแก้ปัญหาการหมดอายุบังคับใช้ผังเมืองได้ ซึ่งจะทำให้มีการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ แต่ผลเสีย คือ จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการพัฒนา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการพัฒนารวดเร็ว โควตาการใช้ที่ดินตามข้อบังคับผังจะหมดภายใน 3-4 ปีแรก และจะไม่สามารถพัฒนาอะไรได้ จนกว่าจะครบ 10 ปี จึงต้องเพิ่มโควตาให้พัฒนาได้ตามเวลาที่เพิ่มขึ้นด้วย

รายงานข่าวจากกรมโยธาฯ แจ้งว่า ปัจจุบันข้อมูล ณ เดือน ก.พ. มีผังเมืองรวมที่สิ้นสุดการบังคับใช้แล้วและอยู่ระหว่างปรับปรุงจำนวน 45 ผัง จากที่ประกาศใช้ทั้งหมด 151 ผัง เช่น ผังเมืองเชียงใหม่ เมืองพิษณุโลก เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขอนแก่น เมืองอุดรธานี เมืองชลบุรี บริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง เมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต และชุมชนลำลูกกา-บึงยี่โถ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์