Loading

สีลม แชมป์ที่ดินสูงสุดตร.ว. 6.5 แสน

วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2551
สีลม แชมป์ที่ดินสูงสุดตร.ว. 6.5 แสน

          กรมฯ คาดราคาที่ดินขยับขึ้น 26% กทม.เพิ่ม 5%

          กรมธนารักษ์ ชี้ ราคาที่ดินในปี 51 ปรับตัวสูงขึ้น โดยมีพื้นที่ที่ราคาประเมินอยู่ในระดับสูงสุดทำเลถนนสีลม ราคา 6.5 แสนบาท/ ตร.ว. และในต่างจังหวัดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ราคา 4 แสนบาท/ตร.ว. และมีอัตราราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทั้งประเทศ 26.90%

          นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดินฉบับใหม่ได้มีผลบังคับใช้แล้วโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2551 ถึงวันที่ 31 ธ.ค 2554 ซึ่งบัญชี ราคาประเมินฯนี้จะใช้ได้ไม่เกินคราวละ 4 ปี ซึ่งการจัดทำบัญชีราคาประเมินในรอบปี 2551- 2554 ใช้การอ้างอิงจากราคาซื้อขายที่ดินเดิมในฐานข้อมูล

          ทั้งนี้ อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประเมิน ที่ดินที่ประกาศใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 2551 สรุปแล้วมีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยในกรุงเทพมหานคร ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.76% ภาคกลางและภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น 11.62% ภาคเหนือ เพิ่มขึ้น 15.43% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มขึ้น 22.97% ภาคใต้ เพิ่มขึ้น 87.49%สำหรับใน กทม. นั้นราคาประเมินที่ดินสูงสุดอยู่ที่ ถนนสีลม ที่ราคา 6.5 แสนบาท/ ตร.ว. และต่ำสุดที่ เขตหนองจอก ราคา 260 บาท/ตร.ว. ในเขตปริมณฆล ราคาประเมินสูงสุดที่ อ.เมืองสมุทรปราการ บริเวณที่ดินติดถนนสุขุมวิท ราคา 1.4 แสนบาท/ตร.ว. ราคาต่ำสุดที่ อ.กำแพงแสน (นอกเขต) ที่ดินหน่วยนอกเหนือ ราคา 125 บาท/ตร.ว. ในส่วนของภูมิภาค เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 27.14% ราคาประเมินสูงสุดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ราคา 4 แสนบาท/ตร.ว. และราคาประเมินต่ำสุดที่ 10 บาท/ ตร.ว. ที่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี, อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี, อ.ท่าสองยาง จ. ตาก, อ.แม่แจ่ม และ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่อัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ดินที่เพิ่มขึ้นทั้งประเทศนั้นเฉลี่ย 26.90%

          ส่วนสาเหตุที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นนั้นเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์มากขึ้นในด้านการอยู่อาศัยหรือในเชิงการทำธุรกิจ การคมนาคมที่เจริญขึ้น ซึ่งจะเป็นได้ว่าบริเวณที่ปรับตัวขึ้นอย่างถนนสีลมนั้นเนื่องมาจาก เป็น แหล่งการค้าและการทำธุรกิจ และมีการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ภายในบริเวณนั้นเพิ่มมากขึ้น และในเรื่องของการคมนาคมที่พัฒนาขึ้นในส่วนของรถไฟฟ้าที่จะสร้างใหม่ซึ่งมีจุดเชื่อมต่อในเส้นทางใน จ.สมุทรปราการจึงทำให้ที่ดินตามแนวรถไฟฟ้านั้นมีราคาที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

          ทั้งนี้ พบว่าที่ดินที่น่าจะเป็นทำเลทองในช่วงจากนี้ไปมีทั้งทำเลทองในแหล่งเดิมๆ และพื้นที่เปิดใหม่ สำหรับพื้นที่ที่ยังเป็นทำเลทองทั้งในอดีตและในอนาคต ได้แก่ ย่านสีลม สาทร สุขุมวิท พระรามที่ 3 นราธิวาสราชนครินทร์

          นอกจากนี้ ทำเลทองแห่งใหม่ที่น่าจับตามองประกอบด้วยที่ดินในทำเลรถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและ บนดิน รวมทั้งทำเลรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ บางใหญ่ รัตนาธิเบศร์ ฯลฯ รวมทั้งแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการแห่งใหม่

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจฉบับวันที่ 9 - 12 ก.พ. 2551