Loading

ธอส.ขอชดเชยประชานิย

วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2551
ธอส.ขอชดเชยประชานิยม

          นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า หากจะให้ ธอส.ดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐคงต้องหารือให้ชัดเจนในเรื่องการชดเชยผลกระทบจากโครงการ เพราะหากเปลี่ยนรัฐบาลก็จะถูกปฏิเสธการช่วยเหลือได้

ตัวอย่างเช่น ปัญหาภาระอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นช่วงที่ผ่านมา ลูกค้าบ้านเอื้ออาทรต้องผ่อนชำระบ้านเพิ่มจาก 1.5 พันบาทต่อเดือน เพิ่มเป็น 2.3 พันบาท ต่อเดือน แต่รัฐบาลขอให้ลูกค้าผ่อนชำระ ไม่เกิน 2 พันบาทต่อเดือน ซึ่งจะทำให้การผ่อนชำระในช่วง 3 ปีหลังจากนั้นภาระ ต้องเพิ่มเป็น 3 พันบาทต่อเดือน ซึ่งจะ เป็นภาระสูงขึ้นจนอาจกระทบต่อการผ่อนชำระในระยะยาวได้ จึงต้องการหาความชัดเจนในการช่วยเหลือจากโครงการดังกล่าว

นายขรรค์ระบุ

 ทั้งนี้ธอส.ได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังแล้วในการขอให้กระทรวงการคลังชดเชยภาระขาดทุนให้การ ดำเนินการตามโครงการของรัฐ โดยจะแยกบัญชีด้านสังคมออกมาจากบัญชีปกติของธนาคาร เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งปล่อยสินเชื่อให้แล้ว 2 หมื่นล้านบาท    โครงการบ้านมั่นคง จำนวน 200 ล้านบาท โครงการบ้านข้าราชการกบข.-ธอส.จำนวน6หมื่นล้านบาทแต่จะให้ชดเชยเฉพาะส่วนที่มีปัญหา   

สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนั้น กรรมการผู้จัดการ ธอส. กล่าวว่า การปรับ ลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐอีก 0.5% นั้น นับว่าเป็นการลดลงที่รุนแรงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อ ให้สอดคล้องกับมาตรการทางการคลัง ซึ่งจะผลักดันให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงตามไปด้วย

นายขรรค์ กล่าวว่า ต้องติดตามดูการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 27 ก.พ. นี้ แต่ระยะสั้น คงไม่ปรับลดลงตามเฟดอย่างทันท่วงที เท่าใดนัก เพราะปัจจุบันสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ต่างแย่งเงินฝากเพื่อระดมทุนในการปล่อยสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ รวมถึง ธปท.ยังเตรียมออก พันธบัตรอีก 5 หมื่นล้านบาทอัตราดอกเบี้ยประมาณ3-4%

นอกจากนี้ ธอส.ยังเตรียมออกพันธบัตรอีก 5 พันล้านบาท ในเดือน ก.พ. เพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อ แต่ต้องการขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันพันธบัตรในครั้งนี้ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นอาจต้องปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมจากการออกพันธบัตร อีก 0.5-0.6% แต่หากกระทรวงการคลังค้ำประกันให้จะบวกค่าธรรมเนียมเพียง 0.15%

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์