Loading

กรมที่ดินชูบริการวันสต๊อปเซอร์วิ

วันที่ : 26 มกราคม 2551
กรมที่ดินชูบริการวันสต๊อปเซอร์วิส

นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 51 ตั้งแต่เดือนต.ค.- ธ.ค.50 ปรากฏว่ามีประชาชนมาขอใช้บริการกับกรมที่ดิน 1 ล้านกว่าราย และสามารถจัดเก็บรายได้ได้ถึง 10,000 กว่าล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินใหม่ในปี ""51 -54 ของกรมธนารักษ์ โดยสิ้นปีงบประมาณได้ตั้งเป้าจัดเก็บรายได้ 50,000 ล้านบาท สำหรับในระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือนของปีงบประมาณ 51 คือตั้งแต่เดือนต.ค-พ.ย.50 ปรากฏว่ามีประชาชนมาติดต่อทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศจำนวน 907,484 ราย จัดเก็บรายได้ทั้งสิ้น 9,046.51 ล้านบาท

ด้านนายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน กล่าวว่า ขณะนี้กรมที่ดิน ในเขตกรุงเทพฯ ได้นำ ร่องปรับรูปแบบการยื่นขออนุญาตจัดสรรแบบวันสต๊อปเซอร์วิส หรือแบบศูนย์บริการร่วม โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการประชาชนได้ภายในปีนี้แน่นอน จากนั้นจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป พร้อมปรับเปลี่ยนสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน (ใกล้โรงเรียนวัดราชบพิธ) เป็นจุดให้บริการยื่นขออนุญาตจัดสรรแบบวันสต๊อปเซอร์วิส เพียงแห่งเดียว จากเดิมที่จะใช้สำนักงานที่ดินสาขาต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นจุดให้บริการ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด