Loading

ราคาที่ดินใหม่ปทุมธานีวูบ 30

วันที่ : 4 มกราคม 2551
ราคาที่ดินใหม่ปทุมธานีวูบ 30%

                       แหล่งข่าจากสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เผยถึงราคาที่ดินใหม่ (รอบบัญชีปี 2551-2554) ในจังหวัดปทุมธานีกับ โลกวันนี้ว่าที่ดินส่วนใหญ่ซึ่งติดถนนสายสำคัญมีการปรับราคา เช่น ในอำเภอสามโคกมีอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.50% แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ราคาลดลงจากเดิมถึง 30% และอำเภอลาดหลุมแก้วมีอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น10.34%

ตัวอย่างที่ดินในอำเภอลาดหลุมแก้วระยะ 40 เมตร ราคาเดิมตารางวาละ 10,000 บาท ราคาใหม่ตารางวาละ 10,000-13,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 0-30% ติดทางหลวง 40 เมตร ราคาเดิมตารางวาละ 10,000 บาท ราคาใหม่ตารางวาละ 11,000 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10% ถนนวัดบ่อเงิน (ไทยคม) ระยะ 40 เมตร ราคาเดิมตารางวาละ 2,000 บาท ราคาใหม่ตารางวาละ 2,500 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25%

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ