Loading

ตั้งกรรมการศึกษา “บ้านธนารักษ์” หวั่นครม.อนุมัติโครงการย้อนหลั

วันที่ : 25 ธันวาคม 2550
ตั้งกรรมการศึกษา “บ้านธนารักษ์” หวั่นครม.อนุมัติโครงการย้อนหลัง

นายชิตชัย สุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการกลั่นกรองซึ่งมีนายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและตัวแทนของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณเป็นกรรมการเพื่อศึกษาโครงการบ้านธนารักษ์ ซึ่งเป็นโครงการจัดสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานภาครัฐ

เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า กรมธนารักษ์ โดยบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) ได้ดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ จำนวน 4 โครงการ รวม 964 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 1.01 พันล้านบาท เริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2552 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการอกกผัง เปิดจองสิทธิ์และคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งทำสัญญาและเรียกเก็บค่าเช่าที่กับข้าราชการที่ได้รับสิทธิ์แล้ว รวมทั้งได้ทำการเปิดการประมูลเพื่อคัดเลือกบริษัทรับเหมาก่อสร้างและได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2549

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน