Loading

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม พ.ย.ดีขึ้นสูงสุดรอบ 6 เดือ

วันที่ : 18 ธันวาคม 2550
ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม พ.ย.ดีขึ้นสูงสุดรอบ 6 เดือน

          นายสันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมไทยเดือน พ.ย. 2550 จาก 529 ตัวอย่าง ครอบคลุม 35 กลุ่มอุตสาหกรรม ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 82.3 จาก 81.9 ในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยได้รับอานิสงส์จากความหวังในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ ทำให้คาดว่ายอดคำสั่งซื้อและยอดขายในประเทศจะดีขึ้น

          ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ เท่ากับ 93.5 มีค่าต่ำกว่า 100 เช่นกัน แสดงถึงความเชื่อมั่นคาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือนของผู้ประกอบการต่อภาพรวมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้นจากเดือน พ.ย. 2550 แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่แข็งแกร่งนัก สาเหตุหลักมาจากภาพการเมืองที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อนโยบายต่างๆ ที่จะนำมาใช้แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ แม้การกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ได้สร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองให้ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการยังถูกกระทบจากปัจจัยเสี่ยงด้านราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯมีความเสี่ยงในการชะลอตัวจากปัญหาสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ด้อยคุณภาพ (ซับไพร์ม) ของสหรัฐ แม้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ประกาศลดดอกเบี้ยและผ่อนคลายนโยบายสินเชื่อแล้วก็ตาม

         

 

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ