Loading

เบรกโครงการธอส.-อปท.รอรัฐบาลใหม่ เล็งควบบ้านมั่นคงแบ่งเค้กลูกค้าแบงก์รั

วันที่ : 17 ธันวาคม 2550
เบรกโครงการธอส.-อปท.รอรัฐบาลใหม่ เล็งควบบ้านมั่นคงแบ่งเค้กลูกค้าแบงก์รัฐ

                       นางจามรี เศวตจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ ธอส.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือโครงการบ้าน ธอส.-อปท. ล่าสุด การพัฒนาโครงการแต่ละแห่งต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากติดขัดปัญหาบางประการ นอกจากนี้ อปท.แต่ละแห่งทั่วประเทศยังมีโครงการบ้านท้องถิ่นไทยโดยจะสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ยากไร้อยู่ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ อปท.ละ 2-3 หลัง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา จึงต้องเลื่อนโครงการบ้าน ธอส.-อปท.ออกไปก่อนเพื่อให้ อปท.แต่ละแห่งดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านท้องถิ่นไทยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนั้นคาดว่าความชัดเจนในการดำเนินการคงจะมีความชัดเจนหลังการเลือกตั้ง
              นางจามรีกล่าวว่า ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ธอส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจัดทำโครงการบ้านมั่นคงซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารของรัฐและอปท.ซึ่งโครงการนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับโครงการบ้านธอส.-อปท.และภาครัฐเองก็ให้ความสนใจโครงการนี้แต่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากจึงต้องประสานกับธนาคารหลายๆแห่ง
    ทั้งนี้ทาง ธอส.เองอาจรวมโครงการบ้าน ธอส.-อปท.เข้ากับโครงการบ้านมั่นคงเพราะโครงการมีลักษณะที่คล้ายกันและสุดท้ายผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็คือประชาชนจะได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
    ""หากรวมโครงการบ้านมั่นคงและบ้าน ธอส.-อปท.เข้าด้วยกันได้แล้ว ธนาคารแต่ละแห่งจะอาศัยโครงสร้างธุรกิจของตนเองเป็นตัวแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อกระจายให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดย ธอส.มีจุดแข็งในการปล่อยสินเชื่อบ้านให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองก็จะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ ธ.ก.ส.มีสัมพันธภาพที่ดีกับเกษตรกรในชนบทก็จะจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ และธนาคารอื่นๆ ก็จะนำจุดแข็งที่ตนเองมีมาจับกลุ่มลูกค้าของตนเองต่อไป"" นางจามรีกล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ