Loading

ราคาประเมินที่ดินใหม่พุ่ง 10% ธนารักษ์เตรียมประกาศ มี.ค.51 เรียกคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่

วันที่ : 10 ธันวาคม 2550
ราคาประเมินที่ดินใหม่พุ่ง 10% ธนารักษ์เตรียมประกาศ มี.ค.51 เรียกคืนที่ดินราชพัสดุ 1 ล้านไร่

                     นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ในเดือนมีนาคม 2551 เพื่อใช้เป็นฐานในการคิดภาษีจากธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประเมินว่าราคาที่ดินทั่วประเทศจะปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10% โดยกรมธนารักษ์จะประกาศราคาประเมินใหม่ทุกๆ 4 ปี ขณะนี้ได้ดำเนินการประเมินราคาที่ดินใหม่ไปแล้ว 70-80% ทั่วประเทศ และมั่นใจว่าจะสามารถประกาศอย่างเป็นทางการภายในต้นปี2551

ส่วนภาพรวมจองราคาประเมินที่ดินใหม่นั้น ราคาตะปรับเฉลี่ย 10% ซึ่งจังหวัดที่เป็นจังหวัดเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ตและขอนแก่น จะมีราคาที่กินปรับขึ้น แต่อาจมีในบางพื้นที่ที่ราคาไม่ได้ปรับขึ้น ขณะที่ราคาที่ดินในกรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ได้มีการปรับราคาประเมินใหม่ในช่วงกลางเทอมที่แล้ว แต่มีบางพื้นที่ที่จะมีการปรับราคาประเมินใหม่เพราะมีปัจจัยใหม่เกิดขึ้น เช่น มีโครงการรถไฟฟ้าวิ่งผ่าน ทำให้ศักยภาพของที่ดินในบริเวณแนวรถไฟฟ้าปรับสูงขึ้น

อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวต่อไปว่า กรมธนารักษ์มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินในระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551-2555 ซึ่งจะเน้นการนำที่ดินไปพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันกรมธนารักษ์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐทั่วประเทศหรือที่ดินราชพัสดุมากถึง 12.5 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในมือของส่วนราชการต่างๆ ที่นำไปใช้ แต่บางพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงถึง 12 ล้านไร่ กรมธนารักษ์จะเรียกคืนที่ดินที่ส่วนราชการครอบครอง แต่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 1 ล้านไร่ เพื่อนำที่ดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ตามแผนการของกรมธนารักษ์

 

ที่มา : ดอกเบี้ยธุรกิจ 2004

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ