Loading

กคช.เล็งออกพันธบัตรเงินกู้หมื่นล้าน หวั่นครม.ปฎิเสธคลังค้ำการออกบอนด

วันที่ : 3 ธันวาคม 2550
กคช.เล็งออกพันธบัตรเงินกู้หมื่นล้าน หวั่นครม.ปฎิเสธคลังค้ำการออกบอนด์

นายพิทยา เจริญวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาอาคารคงค้างในโครงการ
บ้านเอื้ออาทรว่า เมื่อวันที่ 19 ก.ย.50 ที่ผ่านมา กคช.ได้มีการประชุมท็อปทีมและขออนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาอาคารคงค้างบ้านเอื้ออาทร และมีการเรียกประชุมคณะปฏิบัติการ 4 ภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุ่มลูกค้าบ้านเอื้อฯที่ติดภาระการขอกู้ไม่ผ่าน เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือไม่ผ่านการประเมินของสถาบันการเงิน เพราะมีรายได้ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ รวมถึงการแก้ปัญหาอาคารคงเหลือที่ยังไม่มีการจองซื้อ

ทั้งนี้ กคช. ได้ดำเนินการเปิดรับลูกค้าที่ต้องการจองซื้อบ้านเอื้ออาทรทั่วประเทศ ให้แก่ลูกค้าที่กู้ไม่ผ่านแต่ต้องการซื้อบ้านในโครงการดังกล่าว ในรูปแบบการเช่าซื้อระยะยาว 30 ปี โดยสามารถกู้เงินกับ กคช.ได้โดยตรงไม่ต้องกู้ผ่านธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ปัจจุบันจำนวนอาคารที่ก่อสร้างเสร็จแล้วในโครงการบ้านเอื้ออาทรทั้งสิ้นมีจำนวน 75,000 หน่วย โดยมีอาคารคงที่ยังไม่สามารถส่งมอบได้ 25,000 หน่วย แบ่งออกเป็น2 ส่วน ประกอบด้วย อาคารคงค้างจากการกู้ไม่ผ่านของผู้จองสิทธิ์ซื้อบ้านเอื้อฯจำนวน 15,000 หน่วย และอาคารคงค้างเพราะยังขายไม่ได้ 10,000 หน่วย

สำหรับจำนวนอาคารคงค้างดังกล่าวนั้นขณะนี้ กคช. ได้ดำเนินเปิดจองซื้อทั่วประเทศแล้วซึ่งประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านเอื้ออาทรที่ยังคงค้างได้ที่สำนักงานขายของโครงการในพื้นที่ สำหรับงบประมาณที่นำมาใช้ปล่อยกู้ให้แก่ประชาชนในรูปแบบการเช่าซื้อระยะยาวที่กู้ไม่ผ่านนั้น คาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 7,000-8,000 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนนี้ กคช.อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการออกพันธบัตรเงินกู้ระยะยาว ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ ให้กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรือให้ กคช. ออกพันธบัตรเองซึ่ง กคช.สามารถดำเนินการได้ตาม พรบ. การเคหะฯ

นายพิทยา กล่าวว่า สำหรับวงเงินที่คาดว่าจะมีการออกพันธบัตรดังกล่าวนั้นจะมีวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจาก ครม.อยู่ แต่สาเหตที่ กคช. มีการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเปิดให้เช่าซื้อระยะยาวไปก่อนนั้น เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพราะอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวจะต้องมีการดำเนินการแก้ไขอยู่แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าจะใช้เงินจากการออกพันธบัตร โดยมีกระทรวงการคลังค้ำประกันหรือการเคหะฯจะเป็นผู้ออกพันธบัตรเองเท่านั้น

ทั้งนี้ หลังจากที่ กคช.ดำเนินการแก้ปัญหาอาคารคงค้างดังกล่าวไปแล้วนั้น จะมีการประมวลผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาอาคารค้างค้างอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 12 ธ.ค.50 นี้ เพื่อสรุปยอดจองและตัวเลขคงเหลือของอาคารคงค้างของอาคารในส่วนที่เหลือเสนอต่อบอร์ด กคช.อีกครั้งหนึ่ง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ