Loading

กรมธนารักษ์ เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ คาดว่า ราคาจะเพิ่ม 10%

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2550
กรมธนารักษ์ เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ คาดว่า ราคาจะเพิ่ม 10%

          กรมธนารักษ์ เตรียมประกาศราคาประเมินที่ดินรอบใหม่ ภายในเดือนมกราคมนี้ คาดราคาที่ดินจะปรับขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ทั่วประเทศ

          นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ในเดือนมกราคม 2551 นี้  ซึ่งเป็นไปตามกำหนดที่กรมธนารักษ์จะต้องมีการประเมินราคาที่ดินใหม่ทุกๆ 4 ปี โดยคาดว่าการประเมินราคาในครั้งนี้ ราคาที่ดินทั้งประเทศจะเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10 สำหรับที่ดินบริเวณแนวรถไฟฟ้าที่ได้มีเส้นทางเดินชัดเจนแล้วนั้น ก็จะมีการปรับราคาประเมินขึ้นด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าภายในกลางเดือนนี้ จะได้ข้อมูลทั้งหมดก่อน ถึงจะประกาศอย่างเป็นทางการได้

          สำหรับการสำรวจที่ดินรายแปลงและรายบล็อกทั่วประเทศ คณะอนุกรรมการจังหวัด ได้จัดทำแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 80 คาดว่าก่อนสิ้นปีจะจัดทำได้ครบทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประเมินราคาที่ดิน ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ก่อนรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับทราบต่อไป

 

 ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์