Loading

เลื่อนตรวจสอบอาคารเสี่ยง หวั่นหมื่นอาคารส่อผิดกม

วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2550
เลื่อนตรวจสอบอาคารเสี่ยง หวั่นหมื่นอาคารส่อผิดกม.

              วานนี้(19 พ.ย.50) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสมาคมหอการค้า สภาหอการค้าไทย ได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ ผลกระทบจากกฎหมายการตรวจสอบอาคารขึ้นโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอก

ชน รวมถึงนักวิชาการ ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข

 

ในการนี้ นายอธิป พีชานนท์ ประธานสมาคมการค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการอาคาร 9 ประเภทมีความกังวลและเป็นห่วงมากที่สุดคือ ไม่สามารถตรวจสอบอาคารได้ทันระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 นี้ เนื่องจากมีผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตจำนวนน้อย ขณะที่อาคารที่ต้องทำการตรวจสอบมีกว่า 30,000 อาคาร ขณะที่ล่าสุดสามารถตรวจได้แค่ประมาณ 1,000 อาคารเท่านั้น

 

นอกจากนี้ มาตรฐานราคาตรวจสอบยังเป็นประเด็นที่ถกถียงกันมาก เพราะถือว่าเป็นต้นทุนที่สูง อีกทั้ง ค่าตรวจของผู้ตรวจสอบแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่มีมาตรฐานแน่นอนขึ้นอยู่กับการต่อรอง ทำให้เจ้าของอาคารเกิดความลังเลในการว่าจ้าง อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ได้เรียกร้องให้เจ้าของอาคารที่ได้รับความเดือดร้อน รวมตัวกันต่อรองราคาตรวจสอบให้ลดลง จากที่ปัจจุบันมีการคิดราคาตั้งแต่ 0.50-10 บาทต่อตารางเมตร

 

นายอธิปกล่าวต่อว่า อาคารส่วนใหญ่ มีข้อบังคับให้ทำประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยจะต้องทำการตรวจสอบอาคารก่อนรับทำประกัน จึงเห็นควรว่าน่าจะรวมการตรวจสอบเข้าด้วยกัน และนำค่าตรวจรวมเข้าไปในเบี้ยประกัน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง

 

ขณะนี้ทางสมาคมกำลังเจรจาเรื่องดังกล่าวกับทางบริษัทประกันอยู่ 2-3 แห่ง หากตกลงกันได้ ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างให้บริษัทประกันภัยรายอื่นทำตาม และจะทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอให้มีการให้

เลื่อนการบังคับใช้ไปก่อน เพราะถ้าไม่เลื่อนจะต้องมีอาคารที่ผิดกฎหมายอีกหลายหมื่นอาคาร ส่วนคนที่

ตรวจไปแล้วก็ให้มีการอนุโลมไม่ต้องตรวจสอบในบางปีนายอธิป กล่าว

 

นายอธิปกล่าวว่า ควรจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อลดความซ้ำซ้อนในบางข้อลง และจะต้องมีการกำหนดการตรวจสอบในเรื่องเครื่องหมายต่าง ๆให้ชัดเจน เพื่อให้เอกชนที่ต้องการจะทำการปรับปรุงดำเนินการในครั้งเดียวเพื่อประหยัดงบประมาณ และควรจะให้สภาวิชาชีพ เช่นสภาสถาปนิก สภาวิศวกรเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อสร้างมาตรฐานค่าตรวจสอบ

 

นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า ควรจะมีการสังคายนากฎหมายกฎหมายควบคุมอาคารใหม่ เพราะปัจจุบันมีกฎกระทรวงที่ออกมาตามกฎหมายดังกล่าวออกมานับร้อยฉบับ ก่อให้เกิดการซ้ำซ้อนในการดำเนินการ และอย่าให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมากเกินไป เพราะอาจคิดสิ่งที่ทำให้สร้างความเดือดร้อนกับคนที่กระทำความดีได้

 

ก่อนหน้านี้ นายสมชาย ชุ่มรัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การดำเนินการตรวจสอบอาคาร

ยังคงต้องปฏิบัติไปตามกฎหมาย และไม่สามารถขยายระยะเวลาออกไปได้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน