Loading

สคบ.ฟ้อง 17 ผู้ประกอบการอสังหาฯ ละเมิดสิทธิผู้บริโภ

วันที่ : 12 ตุลาคม 2550
สคบ.ฟ้อง 17 ผู้ประกอบการอสังหาฯ ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

สคบ.ดำเนินคดีแพ่ง ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 17 ราย เรียกเงินคืนแก่ผู้บริโภคกว่า 6 ล้านบาท

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 6/2550 เร็วๆ นี้

โดย คคบ.ได้พิจารณาดำเนินคดีแพ่ง กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค กรณีก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ไม่ปฏิบัติตามโฆษณา กู้ไม่ผ่าน และใช้วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญา ดังนี้

1.สัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น กับบริษัท เฮอริเทจเฮ้าส์ จำกัด กรณีก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 568,000 บาท

2.โครงการบ้านแก้วขวัญ 2 (โครงการรังสิตคลอง 7) บริเวณตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท โฮมพลาซ่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรณีไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 655,000 บาท

3.โครงการบ้านวรินทรอารีย์สัมพันธ์ 3 บริเวณซอยอารีย์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ของบริษัท วรินทร รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงการชำระเงินคืนตามสัญญาประนีประนอมยอมความ เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 770,000 บาท

4.โครงการอาคารชุด เดอะวัน สะพานใหม่ บริเวณถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม ของบริษัท เฟิส์ท บูรพา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรณีก่อสร้างอาคารชุดไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเงินคืให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 25,000 บาท

5.โครงการอรุณพงษ์ บริเวณตำบลพึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ของนายณัฐพงษ์ ไทยประดิษฐ์ และบริษัท สหมิตร กรุ๊ป จำกัด กรณีไม่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

6.โครงการจัดสรรที่ดินลดาวรรณ แลนด์ บริเวณตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท ทศพลนคร ลดาวรรณ พัฒนาที่ดิน จำกัด กรณีไม่โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้กับผู้ร้องตามสัญญา เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวน 234,500 บาท

7.โครงการบ้านพฤกษา 5 เพชรเกษม บริเวณตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ผู้บริโภคจำนวน 2 ราย ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดทำสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่โฆษณา

8.โครงการท่าพระวิลเลจ บริเวณตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าพระวิจเลจ และนายกิตติพงษ์ เต็มยศ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการและในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินแปลงที่ตั้งโครงการ กรณีไม่โอนกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 495,000 บาท

9.โครงการรามอินทราวิเลลจ 3 บริเวณแขวงบางขัน เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ของบริษัท รามอินทราวิลเลจ จำกัด กรณีไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 236,000 บาท

10.โครงการบ้านนพวงศ์ 3 (โครงการบ้านสวยฟ้าใส) ของบริษัท บ้านนพวงศ์ จำกัด และบริษัท นพวงศ์ ก่อสร้าง (บ้านและที่ดิน) จำกัด กรณีไม่ก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 195,000 บาท

11.โครงการธนกร การ์เด้นเพลส บริเวณตำบลแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท เอ็มสตาร์ มอเตอร์ จำกัด กรณีไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 218,500 บาท

12.โครงการบ้านสวนเลขที่ 5 บริเวณถนนบางปลา ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ของบริษัท ที่ดินบ้านเลขที่ 5 จำกัด กรณีไม่ก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 2 ราย จำนวนเงิน 158,000 บาท

13.โครงการบ้านพร้อมอยู่ และโครงการนครทองปาร์ควิว 3 บริเวณตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ของบริษัท เอ.ซี.บิลดิ้ง จำกัด กรณีขอรับการคืนเงินในกรณีไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 3 ราย จำนวนเงิน 130,000 บาท

14.โครงการวิมเบอร์ลี่โฮม บริเวณถนนสุขุมวิท 105 (ลาซาล) แขวงบางนา เขตพระโขนง กทม. ของบริษัท ฟา ฟา แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด บริษัท วิมเบอร์ลี่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และนายบุญสงค์ อักขี กรณีใช้วัสดุก่อสร้างบ้านไม่ตรงตามสัญญา เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 3 ราย จำนวนเงิน 1,803,200 บาท

15.โครงการเลค แอนด์ ฮิลล์ แม่ริม เชียงใหม่ บริเวณตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ของบริษัท เลค แอนด์ ฮิลล์ จำกัด และนายมหินทร์ ตันบุญเพิ่ม กรณีไม่ดำเนินการก่อสร้างบ้านพร้อมที่ดินให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 415,980 บาท

16.โครงการ TG คอนโด (สุวรรณภูมิ) บริเวณตำลบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทินีฟู๊ด นางสาวภูริตา วีระเสถียร หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด และผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง กรณีไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 95,000 บาท

17.โครงการมงคลเศรษฐี ช็อปปิ้งอาเขต บริเวณตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของบริษัท มงคลเศรษฐี เอสเตท จำกัด กรณีก่อสร้างห้องชุดไม่แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเงินคืนให้แก่ผู้บริโภค 1 ราย จำนวนเงิน 180,000 บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,319,180 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย และรวมถึงผู้บริโภครายอื่นๆ ที่จะมาร้องเรียนเพิ่มเติมภายหลัง กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกัน

 

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ