Loading

เปิดราคาประเมินที่ดินใหม่ ศก.ซบกรุงเทพฯขยับแค่ 20% พื้นที่สึนามิมาแรงหลังฟื้นฟ

วันที่ : 24 กันยายน 2550
เปิดราคาประเมินที่ดินใหม่ ศก.ซบกรุงเทพฯขยับแค่ 20% พื้นที่สึนามิมาแรงหลังฟื้นฟู

นายแคล้ว ทองสม ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างการสำรวจและประเมินราคาที่ดินใหม่ทั่วประเทศ เพื่อประกาศเป็นราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี 2551-2554 ซึ่งจะมีกำหนดบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2551 โดยกรมจะประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปในเดือนธันวาคม

 

""ขณะนี้คณะอนุกรรมการประเมินที่ดินรายจังหวัดได้ส่งราคาประเมินใหม่เข้ามายังส่วนกลางแล้ว 30 จังหวัด และได้มีการนำบัญชีที่ดินใหม่เข้ากรรมการชุดใหญ่ ไปแล้ว 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ลำพูน สมุทรสงคราม สมุทรสาคร อุทัยธานี แม่ฮ่องสอน และ เลย โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่สูงมากนัก แต่ที่อาจจะมีการปรับตัวขึ้นหวือหวาคือ ในส่วนของภาคใต้บริเวณที่ฟื้นจากสึนามิ เช่น กระบี่ พังงา และภูเก็ต เป็นต้น แต่ในรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้""

 

รายงานข่าวจาก กทม.แจ้งว่า บัญชีราคาที่ดินใหม่ของ กทม.มีการปรับเพิ่มไม่มากนัก เฉลี่ยประมาณ 20% เท่านั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวไม่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือมากนัก อีกทั้งที่ดินบริเวณรถไฟฟ้าได้มีการทยอยซื้อกักตุนล่วงหน้าไปหมดแล้ว ส่วนราคาคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าที่ราคาสูงนั้นไม่อาจนำมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเรื่องราคาที่ดินได้

 

อย่างไรก็ตาม ที่ดินย่านที่ราคาที่ปรับสูงสุดได้แก่ บริเวณถนนเย็นอากาศ ที่ปัจจุบันราคาประเมินอยู่ที่ 43,000-68,000 บาทต่อ ตร.ว. เพิ่ม เป็น 150,000 บาทต่อ ตร.ว.หรือปรับเพิ่มขึ้นถึง 82,000 บาท คิดเป็น 120%

 

สำหรับที่ดินที่มีราคาประเมินสูงสุดยังคงเป็นของย่านธุรกิจ ได้แก่ ย่านถนนสีลม ปรับเพิ่มจาก 340,000-600,000 บาทต่อ ตร.ว. เป็น 650,000 บาทต่อ ตร.ว. ปรับเพิ่มจากราคาสูงสุดถึง ตร.ว.ละ 50,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 8.3% ส่วนถนนพัฒน์พงษ์ 1 และ 2 ซึ่งเป็นย่านแหล่งธุรกิจและอาคารสำนักงาน ราคาประเมินที่ดินปรับจาก 430,000 บาทต่อ ตร.ว. เป็น 550,000 บาทต่อ ตร.ว. ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นถึง ตร.ว.ละ 120,000 บาท หรือคิดเป็น 21.81% ขณะที่ถนนเยาวราชที่ราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่ 260,000-510,000 บาทต่อ ตร.ว. เป็น 550,000 บาทต่อ ตร.ว. เท่ากับพัฒน์พงษ์หรือปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุด 40,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 7.8%

 

สำหรับราคาประเมินที่ดินย่านอื่นๆ ที่เฉลี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ย่านสาทรใต้ ปรับเพิ่มจากราคาประเมินปัจจุบันที่ 170,000-300,000 บาทต่อ ตร.ว. เป็น 400,000 บาทต่อ ตร.ว. เท่ากับปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดถึง 100,000 บาท หรือคิดเป็น 33.33% ย่านถนนเจริญกรุง  ราคาประเมินปัจจุบัน 51,000-380,000 บาทต่อ ตร.ว. ราคาใหม่ปรับเพิ่มเป็น 420,000 บาทต่อ ตร.ว. ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดถึง ตร.ว.ละ 40,000 บาท หรือ เพิ่มขึ้น 10.52% ย่านถนนธนิยะ  ราคาประเมินปัจจุบัน 340,000-510,000 บาทต่อ ตร.ว. เพิ่มเป็น 550,000 บาทต่อ ตร.ว. เพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุด ตร.ว.ละ 40,000 บาท ย่านถนนศาลาแดง ราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่ 220,000-380,000 บาทต่อ  ตร.ว.ปรับเพิ่มเป็น 400,000 บาทต่อ ตร.ว.

 

ขณะที่ถนนนางลิ้นจี่ ราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่ 43,000-130,000 บาทต่อ ตร.ว. ปรับเพิ่มเป็น 140,000 บาทต่อ ตร.ว. ย่านสาธุประดิษฐ์ ราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่ 60,000-100,000 บาทต่อ ตร.ว. เป็น 150,000 บาทต่อ ตร.ว. เพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุด 50,000 บาทต่อ ตร.ว.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน