Loading

เปิดราคาประเมินที่ดินใหม่สีลมยังแชมป์ ย่านธุรกิจทั่วกรุงราคาพุ่ง

วันที่ : 24 กันยายน 2550
เปิดราคาประเมินที่ดินใหม่สีลมยังแชมป์ ย่านธุรกิจทั่วกรุงราคาพุ่ง!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมธนารักษ์อยู่ระหว่างสำรวจและประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศใหม่ เพื่อกำหนดใช้ให้ทันวันที่ 1 ม.ค. 51 และบางแห่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในส่วนของคณะอนุกรรมการ  ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ชุดใหญ่พิจารณาเห็นชอบต่อไป โดยในส่วนของ กทม. ทั้ง 50 เขตที่ดำเนินการเสร็จแล้ว พบว่าที่ดินในย่านธุรกิจใหญ่ๆ มีการปรับราคาประเมินใหม่เพิ่มขึ้นเกือบทุกแห่งเฉลี่ยตารางวา (ตร.ว.) ละ 50,000 บาท ไปจนถึง 100,000 บาทเศษ หรือปรับเพิ่มขึ้นกว่า 20% แต่ย่านที่ราคาประเมินที่ดินปรับขึ้นสูงสุดได้แก่บริเวณถนนเย็นอากาศ ที่ปัจจุบันราคาประเมินที่ดิน ตร.ว.ละ 43,000-68,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ย ตร.ว.ละ 150,000 บาท หรือปรับขึ้นจากราคาสูงสุดถึง 120% ส่วนบริเวณที่เป็นแหล่งประกอบธุรกิจ อาคาร สำนักงาน ที่มีราคาประเมินใหม่สูงสุด ได้แก่ ถนนพัฒน์พงศ์ 1 และ 2 ปรับเพิ่มขึ้นถึง ตร.ว.ละ 120,000 บาท จากเดิม ตร.ว.ละ 430,000 บาท ขึ้นเป็น 550,000 บาท ปรับขึ้น 21.81% รองลงมาคือเขตสาทร ที่ปรับราคาประเมินในย่านถนนสาทรใต้ ที่ปัจจุบันราคาประเมิน ตร.ว.ละ 170,000-300,000 บาท ปรับใหม่เป็นเฉลี่ย ตร.ว.ละ 400,000 บาท หรือปรับขึ้น 33.33% สำหรับราคาประเมินที่ดินย่านถนนสีลม ปรับขึ้นใหม่เป็น 650,000 บาท จากเดิมราคา ตร.ว.ละ 340,000-600,000 บาท โดยยังคงเป็นย่านที่มีราคาประเมินสูงสุด ส่วนถนนเจริญกรุงปัจจุบันประเมิน ตร.ว.ละ 51,000-380,000 บาท ปรับใหม่เป็นเฉลี่ย ตร.ว.ละ 420,000 บาท, ย่านถนนธนิยะจากเดิมราคา ตร.ว.ละ 340,000-510,000 บาท เป็น 550,000 บาท หรือถนนศาลาแดงจากเดิม ตร.ว.ละ 220,000-380,000 บาท ปรับขึ้นเป็น ตร.ว.ละ 400,000 บาท

 

ขณะที่ถนนนางลิ้นจี่ ราคาประเมินที่ดินปัจจุบัน ตร.ว.ละ 43,000-130,000 บาท เพิ่มเป็น ตร.ว.ละ 140,000 บาท, ถนนเยาวราช ปรับเพิ่มเป็นเฉลี่ย ตร.ว.ละ 550,000 บาท จากปัจจุบัน ตร.ว.ละ 260,000-510,000 บาท นอกจากนี้  ยังมีย่านถนนสาธุประดิษฐ์ ที่ปรับราคาประเมินใหม่เพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุด ตร.ว.ละ 50,000 บาท จากปัจจุบันราคาประเมิน ตร.ว.ละ 60,000-100,000 บาท เพิ่มเป็น 150,000 บาท, ถนนจันทน์ตัดใหม่ ราคาประเมินใหม่ปรับขึ้นเฉลี่ย ตร.ว.ละ 50,000 บาท เช่นกัน โดยปัจจุบันประเมินราคา ตร.ว.ละ 77,000-150,000 บาท เพิ่มเป็น ตร.ว.ละ 200,000 บาท, ถนนสวนพลู ปัจจุบันประเมิน ตร.ว.ละ 120,000-130,000 บาท เพิ่มเป็นเฉลี่ย ตร.ว.ละ 180,000 บาท เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ราคาประเมินที่ดินที่ปรับใหม่ครั้งนี้หากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ชุดใหญ่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถประกาศใช้เพื่อให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 51 เป็นต้นไป โดยการประเมินราคาที่ดินใหม่แต่ละรอบบัญชีจะมีอายุ 4 ปี หรือหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 54.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ