Loading

ราคาที่ดินใหม่ 3 เขต บางซื่อ แพง 60-252

วันที่ : 19 กันยายน 2550
ราคาที่ดินใหม่ 3 เขต บางซื่อ แพง 60-252%

รายงานข่าวจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์หรือประเมินที่ดินในเขต กทม. ในเขตบางกะปิ วังทองหลาง และบางซื่อว่า ราคาประเมินที่ดินในรอบบัญชีปัจจุบัน (ปี 2547-2550) จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และจะประกาศใช้ใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 มกราคม 2551 (2551-2554) ขณะนี้คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานครได้พิจารณาราคาประเมินที่ดินแล้วทั้ง 50 เขต โดยเขตบางซื่อมีการปรับราคาประเมินที่ดินเพิ่มขึ้นในหลายถนน เช่น ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ราคาปัจจุบัน 34,000-100,000 บาท ต่อ ตร.ว. ราคาใหม่ 120,000-160,000 บาทต่อ ตร.ว. หรือปรับเพิ่มขึ้น 60-252%

 

ถนนประชาชื่น ราคาปัจจุบัน 43,000-130,000 บาทต่อตร.ว. ราคาใหม่ 110,000-140,000 บาทต่อตร.ว. หรือปรับเพิ่มขึ้น 10-155% ถนนวงศ์สว่าง ราคาปัจจุบัน 43,000-85,000 บาทต่อ ตร.ว. ราคาใหม่ 120,000 บาทต่อ ตร.ว. หรือปรับเพิ่มขึ้น 41-179%  ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ราคาประเมินปัจจุบัน 43,000-130,000 บาทต่อตร.ว. ราคาใหม่ 70,000-160,000 บาทต่อตร.ว. ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ราคาประเมินปัจจุบัน 43,000-94,000 บาทต่อตร.ว. ราคาใหม่ 70,000-150,000 บาทต่อ ตร.ว.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ