Loading

แก้ก.ม.ระบายทิ้งคอนโดฯหมื่นล้าน + กรมบังคับคดีรื้อวิธีพิจารณาความแพ่ง หวังขายอาคารชุดค้างมือ 6-7 พันคด

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2550
แก้ก.ม.ระบายทิ้งคอนโดฯหมื่นล้าน + กรมบังคับคดีรื้อวิธีพิจารณาความแพ่ง หวังขายอาคารชุดค้างมือ 6-7 พันคดี

                นางสาวกัญญานุช สอทิพย์ อธิบดีกรมบังคับคดีเปิดเผย ""ฐานเศรษฐกิจ""ว่า ขณะนี้กรมบังคับคดียังมีปัญหาในทางปฏิบัติ เพื่อการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยเฉพาะ ทรัพย์สินประเภทอาคารชุดที่ยังมียอดคงค้างการประมูลขายทอดตลาดจำนวน 6,000-7,000 คดี มีทุนทรัพย์เกือบ 10,000 ล้านบาท ทางกรมบังคับคดีอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อจะไม่นำพระราชบัญญัติอาคารชุด (พ.ร.บ.อาคารชุด) มาใช้กับการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาล เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีผู้ประมูลซื้ออาคารชุดแล้วปรากฏกว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนกลาง บางคดีค่าใช้จ่ายส่วนกลางสูงกว่าราคาทรัพย์ ทำให้ผู้ประมูลซื้อร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด ที่สำคัญปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่สูงทำให้ไม่มีใครกล้าเสี่ยงเข้ามาประมูลทรัพย์ดังกล่าว

 

อย่างไรก็ดี หากสามารถแก้ไขกฎหมายดังกล่าวได้ เชื่อว่าจะทำให้การขายทอดตลาดอาคารชุดมีความคล่องตัวสูงขึ้นกว่าปัจจุบัน ส่งผลให้การขายทอดตลาดอาคารชุดสามารถโอนสิทธิได้ทันทีที่มีผู้ชนะการประมูล ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับบอร์ดกรมบังคับคดี และล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทยกำลังพิจารณาเรื่องนี้เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เป็นทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกรมบังคับคดีระบายทรัพย์ประเภทอาคารชุดที่ถูกบังคับคดีได้ง่ายขึ้น

 

อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวต่ออีกว่า ความคืบหน้าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ผ่านมา ระยะ 8 เดือน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมนั้น กรมบังคับคดีสามารถผลักดันทรัพย์สินได้จำนวน 173,336 ล้านบาทเศษจากเป้าหมายการผลักดันทั้งปีอยู่ที่ 180,000 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นการขายเงินสด 29,172 ล้านบาท จำนวน 25,082 คดี จากพ.ศ.2549 ทั้งปีมีการผลักดันทรัพย์สินได้รวมจำนวน 225,253 ล้านบาทเป็นการขายเงินสด 59,460 ล้านบาทเศษจำนวน 50,514 คดี

 

ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาที่เหลือเชื่อว่าน่าจะสามารถผลักดันทรัพย์สินออกได้ตามเป้าหมาย โดยทรัพย์สินที่กำลังรอการขายทอดตลาดจะมีการประชุมร่วมระหว่างกรมบังคับคดีกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อทราบนโยบายและเหตุข้อขัดข้องเพื่อหาทางระบายทรัพย์ออกโดยเร็วขึ้น และตรวจสอบหนี้ที่ยังไม่ได้ยึดเพื่อจะได้ยึดทรัพย์เข้ามา โดยคาดว่าทั้งปีจะมีทรัพย์สินยึดใหม่เข้ามาประมาณ 100,000-120,000 ล้านบาท

 

ขณะนี้กรมกำลังหาช่องเพื่อจะระบายทรัพย์ให้เร็วขึ้น เพราะทรัพย์ที่มีอยู่สภาพด้อย ราคาสูงและทำเลที่ตั้งไม่จูงใจผู้ประมูลซื้อทำให้การขายทอดตลาดล่าช้า หากกรมผลักดันทรัพย์พวกนี้ออกไปได้มาก แม้จะเป็นการคืนสังคมทางอ้อมแต่เชื่อมโยงรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจ เพราะเมื่อแบงก์ลดหนี้ค้างแล้วก็ส่งผลต่อกำไรในปีนั้น รัฐสามารถจัดเก็บภาษีทั้งจากกำไรของธุรกิจและภาษีบุคคลธรรมดา

 

นอกจากนี้ กรณีที่กรมบังคับคดีเร่งขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นเป็นประโยชน์ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้จำนองทุกประเภทนั้นจะสามารถลดภาระดอกเบี้ยค้างจ่ายได้ด้วย ตรงกันข้ามหากปล่อยให้คดียื้อไปนาน 5 ปีหรือ 8 ปีจะทำให้ลูกหนี้มีภาระดอกเบี้ยค้างส่งจากการผิดนัดชำระหนี้

 

ต่อข้อถามที่ว่า กรณีการประมูลขายทอดตลาดที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางประวิงคดีนั้นอธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวยอมรับว่า เป็นข้อยกเว้นเพียงส่วนน้อย โดยกลุ่มนี้จะเป็นลูกหนี้หรือบุคคลที่สามเข้ามาประมูล ที่ผ่านมาถ้าพบกรณีผู้ประมูลซื้อมีพฤติกรรมส่อไปในทางประวิงคดี เช่น ดึงราคาให้สูงหรือทิ้งเงินค้ำประกัน ทางกรมบังคับคดีจะมีบทลงโทษเบื้องต้นคือ ผู้ประมูลซื้อที่ดึงราคาสูงจะต้องรับผิดชอบในส่วนต่างของราคาและริบเงินประกัน โดยกรมจะขายทรัพย์ดังกล่าวจนกว่าจะขายได้ หากยังขายไม่ได้ก็จะนำเข้าคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ หากมีการประมูลใหม่ทางกรมบังคับคดีจะกำหนดให้เพิ่มเงินค้ำประกัน 10-20%ของทุนทรัพย์จากปกติกำหนดให้วางเงินค้ำประกันแค่ 50,000บาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการขายทอดตลาดทรัพย์ส่วนใหญ่จะมีสถาบันการเงินเจ้าหนี้เข้ามาประมูลมากขึ้นทำให้ประกาศ 1 ครั้งซึ่งมี 4 นัดก็สามารถขายทอดตลาดทรัพย์ออกไปได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ