Loading

บสก.เล็งรับซื้อหนี้เน่า 56 ไฟแนนซ์ยกเข่

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2550
บสก.เล็งรับซื้อหนี้เน่า 56 ไฟแนนซ์ยกเข่ง

                นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) กล่าวว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีนโยบายที่จะให้ บสก.รับซื้อหนี้ของ 56 ไฟแนนซ์ ที่ยังติดค้างอยู่ที่กรมบังคับคดีหลายแสนล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสินทรัพย์ เพื่อซื้อหนี้หรือสวมสิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้แทนกองทุนฟื้นฟูฯ บสก.ไม่สามารถที่จะเข้าไปประมูล ซื้อหนี้ของ 56 ไฟแนนซ์ ที่กรมบังคับคดีขายทอดตลาดได้โดยตรง เพราะขัดกับประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) แต่ บสก.สามารถที่จะไปซื้อหนี้ ต่อกองทุนฟื้นฟูฯ ในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ รายใหญ่ เพื่อสวมสิทธิ์การเป็นเจ้าหนี้ และสามารถที่จะจัดการนำสินทรัพย์มาบริหารจัดการนายบรรยง กล่าว อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามูลค่าสินทรัพย์ของ 56 ไฟแนนซ์ ที่ยังค้างอยู่ในกรม บังคับคดีมีมูลค่าหลายแสนล้านบาท แต่ราคาการซื้ออาจจะต่ำกว่ามูลค่าเดิม เพราะมูลค่าสินทรัพย์เสื่อมราคาลง ซึ่งได้หารือกับกองทุนว่ารับซื้อหนี้ 56 ไฟแนนซ์นั้นจะซื้อในราคาที่สมเหตุสมผล และไม่ทำให้ บสก.เสียหาย

 

สำหรับหนี้ของ 56 ไฟแนนซ์ มีทั้งสิทธิเรียกร้องหนี้ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อเพื่อการค้า และสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์ (ลีสซิง) ซึ่งมีทั้งหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ เป็นหลักประกัน ขณะที่บางรายการก็มีหลักทรัพย์หรือหุ้นเป็นตัวค้ำประกัน ซึ่งส่วนใหญ่หุ้นที่ถืออยู่นั้นบริษัทก็ถูกปิดกิจการไปแล้ว ส่วนหุ้นบางตัวราคาหุ้นก็ต่ำกว่าพาร์  นายบรรยง กล่าวว่า สำหรับลูกหนี้ประเภทเช่าซื้อรถยนต์ บสก.ก็สามารถที่จะรับซื้อมาบริหารจัดการได้ แต่ก็ยอมรับว่าอาจจะลำบาก เพราะรถยนต์ที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้น อาจจะเสื่อมคุณภาพ เหลือแต่ซาก หรือการติดตาม ลูกหนี้ได้ยาก  ในขณะเดียวกัน กองทุนฟื้นฟูฯ ยังมีนโยบายที่จะให้รับซื้อเอ็นพีแอลและเอ็นพีเอ ของอดีตสถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดกิจการแต่ยังสะสางสินทรัพย์ไม่เสร็จ เช่น บริษัท ทิพยสิน ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งรองรับสินทรัพย์เสียของธนาคารสยาม และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ธนพัฒน์ โดยแต่ละแห่งมีสินทรัพย์หลายพันล้านบาท ซึ่งคาดว่าสิ้นปีนี้จะจบ

 

ปัจจุบันมีสินทรัพย์ของ 56 ไฟแนนซ์คงค้างอยู่ที่กรมบังคับคดีจำนวนกว่า 9.66 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นคดีแพ่ง มูลค่าทุนทรัพย์ 7.42 หมื่นล้านบาท และทวงหนี้จำนวนกว่า 2.24 หมื่นล้านบาทจากเจ้าหนี้ของ 56 ไฟแนนซ์ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ ทั้งหมด 1,821 ราย คิดเป็นทุนทรัพย์ 1.13 ล้านล้านบาท ก่อนหน้านี้ บสก.รับซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) จากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) จำนวน 1,005 ราย มูลค่า 1,851 ล้านบาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์