Loading

กลุ่มเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์รอบสุวรรณภูมิจ๋อยหลังตีกลับร่างพ.ร.บ.ตั้ง สุวรรณภูมิมหานค

วันที่ : 5 เมษายน 2550
กลุ่มเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์รอบสุวรรณภูมิจ๋อยหลังตีกลับร่างพ.ร.บ.ตั้ง สุวรรณภูมิมหานคร

                เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย รองผู้ว่าฯ กทม.เปิดเผยถึงกรณีคณะรัฐมนตรี  (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.)  เสนอให้ระงับการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติสุวรรณภูมิมหานคร พ.ศ.....ซึ่งส่งผลให้ไม่มีการแบ่งพื้นที่การปกครองพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิจัดตั้งเป็นจังหวัดที่ 77 ว่า โดยเมื่อต้นปี 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีหนังสือถึงกทม. เรื่องขอให้พิจารณาว่าดำเนินการอย่างไรกับร่าง พ.ร.บ.สุวรรณภูมิมหานคร ซึ่งกทม. ได้เสนอแนวความคิดเห็น 2 ประเด็น คือ 1.กทม. เห็นสมควรให้มีการถอนร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเพราะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การปกครอง การบริหารราชการ กทม. และจ.สมุทรปราการ และที่สำคัญส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้ง 2 จังหงวัด 2.การบริหารจัดการพื้นที่รอบสุวรรณภูมินั้น  กทม.ได้เสนอความเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ บริหารงานลักษณะบรรษัทพัฒนาเมือง โดยแบ่งอำนาจตามพื้นที่การปกครองเดิม โดยพื้นที่ใดอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ให้ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน ส่วนพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ให้ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เป็นประธาน

 

นางบรรณโศภิษฐ์ กล่าวต่อว่า การถอดร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ส่งผลดีกับกทม. และจ.สมุทรปราการ เพราะทำให้การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามกฎหมายผังเมืองเดิมที่กำหนด และทำให้อำนาจการบริการงานต่างๆ ยังเป็นไปตามเขตการปกครองเดิม ไม่ต้องมีการแบ่งอำนาจใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานประจำที่หน่วยงานราชการเดิมปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น การจัดเก็บภาษี งานทะเบียนราษฎร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  ผลเสียที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดน่าจะตกอยู่กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ นักเก็งกำไรที่ดิน และนักการเมืองต่าง ๆที่ไปกว้านซื้อที่ดินรอบสนามบินสุวรรณภูมิเพราะคิดว่าจะสร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือพื้นที่การค้างต่างๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาตนเคยเตือนกลุ่มเหล่านี้ตามงานสัมมนาผังเมืองต่างๆ ว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมกับการสร้างเมืองใหม่ ทั้งปัญหามลพิษทางเสียงหรือปัญหาสภาพแวดล้อมที่ดิน ส่วนการสร้างเมืองใหม่ย่านฝั่งตะวันออกรองรับการเติบโตของเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ เช่น ลาดกระบัง หนองจอก มีนบุรี ประเวศ ยังคงอยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากราชการและภาคเอกชนอย่างเต็มที่ โดยลักษณะการบริหารงานอยู่ในรูปแบบบรรษัทพัฒนาเมืองเช่นกัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์