Loading

คืนเงินซื้อทรัพย์คอนโดฯ ติดหนี้ส่วนกลา

วันที่ : 26 มิถุนายน 2549
คืนเงินซื้อทรัพย์คอนโดฯ ติดหนี้ส่วนกลาง

                    นายไกรสร บารมีอวยชัย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนเข้ามาประมูลทรัพย์แล้วประสบปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้ที่แอบแฝงว่า ในส่วนนี้ทางกรมฯได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะหนี้ค้างส่วนกลางที่ทางผู้ประมูลได้ทรัพย์คอนโดมิเนียมไป ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรม โดยหากทางกรมฯสามารถตรวจสอบได้ว่าทรัพย์ห้องชุดที่ประชาชนซื้อไปมีราคาแพงเกินความเป็นจริง และทรัพย์ดังกล่าวยังติดปัญหาค้างหนี้ส่วนกลางนั้น ทางกรมฯจะคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ ขณะเดียวกันทางกรมจะมีการประสบไปยังนิติบุคคลอาคารชุด ให้มีการติดตามลูกหนี้ที่ติดค้างหนี้ส่วนกลางให้มาดำเนินการชำระ ""เท่าที่พบในสมัยที่นั่งตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี พบว่ามีผู้บริหารนิติบุคคลแอบเข้าประมูลซึ่งบางรายมีปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้ในห้องชุด ส่วนนี้ทางกรมฯต้องระมัดระวัง เพื่อมิให้ผู้เป็นหนี้ค้างอยู่ได้รับประโยชน์ไป"" นายไกรสร กล่าว

 

                    สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการมอบหมายงานบังคับคดีให้ภาคเอกชน นายไกรสรอธิบายว่า ขณะนี้มีการยกร่างกฎหมายกระทรวงเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอไปยังกฤษฎีกาและรอเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.)ก่อนที่จะประกาศเป็นกฎหมายได้ ทั้งนี้ ในการวางหลักเกณฑ์ของผู้ที่เข้ามาทำงาน หลักๆจะอยู่ในกรอบของการรับราชการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย จบการศึกษาด้านกฎหมาย ไม่เป็นทนายความ เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต โดยเป็นการเปิดกว้างให้บุคคลทั่วไป มีสำนักงานชัดเจน ส่วนเรื่องทุนจดทะเบียนไม่ได้มีการกำหนดที่ชัดเจน ""บุคคลที่จะเข้ามาจะต้องจบการศึกษาด้านวิชาชีพ โดยจะมีการอบรมอย่างน้อย 2 ปีและมีการสอบใบอนุญาต เหตุผลที่ต้องวางแนวทางเพราะอาชีพการบังคับคดีและขายทรัพย์ เป็นอาชีพเฉพาะทางเปรียบคล้ายกับวิชาชีพของหมอ ทั้งนี้ การจะรับงานได้ ก็ต่อเมื่อมีประชาชนร้องเรียนเข้ามา เช่นเดียวกับคนป่วยที่ไปให้หมอรักษา"" นายไกรสร กล่าว

 

                    นายไกรสรกล่าวถึงการผลักดันทรัพย์ในกรมฯว่า นโยบายของกรมก็มีตัวเครื่องจักรหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะช่วงเกิดวิกฤตฟองสบู่แตก ทางรัฐได้เร่งรัดให้กรมฯบังคับคดีโดยยึดหลักของความเป็นธรรม ซึ่งคดีหรือทรัพย์ที่ไหลเข้ามาสู่กรมมีปริมาณสูงกว่าช่วงปกติปีละเกือบ100,000 ล้านบาท โดยได้เร่งผลักดันทรัพย์ออกไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณคดีในกรมฯลดลงอย่างมาก ซึ่งเป้าปีงบประมาณ 2549 (ต.ค.48-ก.ย.49) จะผลักดันออกไป 180,000 ล้านบาท คาดว่าจะทำได้ตามแนวทางที่วางไว้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน