Loading

ชงครม.พัฒนา2ที่ราชพัสดุ'หมอชิต-สิริกิติ์'2.6หมื่นล.

วันที่ : 28 ธันวาคม 2559
ชงครม.พัฒนา2ที่ราชพัสดุ'หมอชิต-สิริกิติ์'2.6หมื่นล.

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯ จะเสนอ ครม.เห็นชอบโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุขนาดใหญ่ช่วงปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาและมีวงเงินกระตุ้นการลงทุนและเศรษฐกิจในปี 60 โดยสาระสำคัญจะมี 2 โครงการบนที่ราชพัสดุ แปลงใหญ่ วงเงินลงทุนรวม 26,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุหมอชิต มูลค่าโครงการลงทุน 20,000 ล้านบาท ซึ่งร่างสัญญาได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานอัยการแล้ว และโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการแรก จะให้กับผู้ได้รับสัญญาสัมปทานเดิม คือ บริษัทบางกอกเทอร์มินอล กรมจะได้รับค่าฐานราก 1,200 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมรวมถึงค่าเช่าตลอดอายุสัญญา 500 ล้านบาท ซึ่งโครงการพัฒนาหมอชิต บนที่ราชพัสดุจะมีรูปแบบทั้งอาคารที่เป็นศูนย์การค้าขนาด ใหญ่ อาคารพาณิชย์ให้เช่า และคอนโดมิเนียม

ขณะที่โครงการที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งสำนักงานอัยการกำลังตรวจร่างสัญญา โดยจะให้กับผู้ได้รับสัมปทานเดิม คือบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ (เอ็นซีซี) และปรับรูปแบบโครงการให้สร้างเป็นศูนย์ประชุมขนาดใหญ่เป็นระดับนานาชาติ มีมูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท ทางกรมจะได้รับผลตอบแทน 5,100 ล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าการพัฒนาที่ราชพัสดุร้อยชักสามว่า ได้ให้ที่ปรึกษาโครงการกลับไปทบทวนกันใหม่ และสรุปเพื่อมาเสนออีกครั้ง หากสามารถสรุปกันได้ก็จะดำเนินการต่อไป ส่วนกรณีที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือรฟท. จะนำที่บริเวณมักกะสันมาแลกหนี้กับทางกระทรวงการคลังนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจ ว่าจะให้ รฟท. หรือกรมธนารักษ์เป็นผู้พัฒนาเป็นโครงการมักกะสัน คอมเพล็กซ์

การโอนที่ดินบริเวณสถานีรถไฟมักกะสัน ของ รฟท. เพื่อแลกหนี้กับกระทรวงการคลังมูลค่า 61,000 ล้านบาท มีเนื้อที่ทั้งหมด 497 ไร่ ทาง รฟท.ได้ยื่นความประสงค์ที่จะเป็นผู้พัฒนาที่ดินดังกล่าวด้วยตนเอง จากก่อนหน้านี้จะให้กรมธนารักษ์เป็นผู้พัฒนาเพื่อแลกหนี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์