Loading

BOIหนุนเขตศก.พิเศษเชียงรายTCCรุกท่าเรือห้าเชียง

วันที่ : 12 ธันวาคม 2559
BOIหนุนเขตศก.พิเศษเชียงรายTCCรุกท่าเรือห้าเชียง

บีโอไอภาคเหนือหนุนลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย เผยปี'60 เตรียมงัดเครื่องมือใหม่ ขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้จาก 8 ปี เป็น 12 ปี กลุ่ม TCC ทุ่ม 50 ล้าน รุกท่าเรือห้าเชียงที่อำเภอเชียงแสน ปักฐานให้บริการขนถ่ายสินค้านำเข้า-ส่งออกแม่น้ำโขง ด้านภาคเอกชนดันสนามบินเชียงของ หวังเสริมศักยภาพการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทางอากาศ

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนแรกของ ปี 2559 นี้ มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริม การลงทุนในภาคเหนือ จำนวน 90 โครงการ มูลค่าการลงทุน 16,074 ล้านบาท โดยพบว่าโครงการส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร มีจำนวน 21 โครงการ วงเงินลงทุน 4,418 ล้านบาท

ขณะที่โครงการที่อนุมัติให้การ ส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือ 9 เดือนแรกของปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นกิจการ เป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย ภาครัฐมากถึง 50 โครงการ เงินลงทุน 18,136 ล้านบาท อาทิ โครงการผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตร มีการลงทุนมากถึง 34 โครงการ เงินลงทุน 18,068 ล้านบาท อาทิ กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ อาหารแช่แข็ง กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำ และกิจการผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

นางอรพินกล่าวต่อว่า นอกจากการ ส่งเสริมการลงทุนทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ก็เป็น เป้าหมายสำคัญของการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่ถูกวางให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมพื้นที่ 21 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย เชียงแสน และเชียงของ ล่าสุดกลุ่มทุนรายใหญ่ คือ บริษัท ทีซีซี-ห้าเชียง จำกัด (TCC-Ha Chiang) ได้ลงทุนพัฒนาโครงการท่าเรือห้าเชียง ในอำเภอเชียงแสน โดยได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ มูลค่าการลงทุนราว 50 ล้านบาท ซึ่งได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้ว พร้อมเตรียมพัฒนาและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แม้การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายจะยังไม่คึกคักมากนัก แต่มั่นใจว่าในอนาคตจะเป็นพื้นที่การลงทุนที่สำคัญ โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรและด้าน โลจิสติกส์และการขนส่ง เชื่อมโยงการค้ากับประเทศลาว เมียนมา และจีน นอกจากนี้ ในปี 2560 บีโอไอจะนำเสนอเครื่องมือ ใหม่ ๆ ที่จะกระตุ้นการลงทุน คือ การขยายเวลายกเว้นภาษีเงินได้จาก 8 ปี เป็น 12 ปี รวมถึงการมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ประกอบการ จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ จึงคาดว่า จะเป็นแรงดึงดูดให้การลงทุนเพิ่มขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (คสศ.) หอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวว่า 3 พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายที่ถูกวางให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นับว่ามีศักยภาพการลงทุนที่เด่นชัดต่างกัน กล่าวคือ อำเภอแม่สายมีตำแหน่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน มีกิจกรรมหลักคือ พื้นที่ร้านค้าปลอดภาษี พื้นที่ธุรกรรมทางการเงิน พื้นที่รวบรวมและกระจายสินค้า เป็นต้น ขณะที่อำเภอเชียงแสนจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และเมืองท่าของเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะด้านการขนส่งทางน้ำ ที่มีท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนเป็นประตูการค้าเชื่อมประเทศลุ่มน้ำโขงตอนบน คือ จีน เมียนมา ลาว และไทย ส่วนอำเภอเชียงของถูกวางเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ ด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมไปยังประเทศลาวและจีนผ่านเส้นทาง R3A เป็นพื้นที่รวบรวมและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าขณะนี้การลงทุนยังไม่คึกคักมากนักในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่ก็มีแนวโน้มที่ดีจากการเดินทางไปโรดโชว์ของภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่เมืองคุนหมิง โดยผู้ประกอบการกลุ่มโลจิสติกส์และกลุ่มผักผลไม้ของจีนให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย ซึ่งอาจเป็นลักษณะของการสร้างศูนย์กระจายสินค้านำเข้า-ส่งออก

นายพัฒนากล่าวว่า ขณะนี้ภาคเอกชนจังหวัดเชียงรายอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และเตรียมผลักดันการพัฒนาโครงการสนามบินอำเภอเชียงของ ซึ่งเป็นสนามบินเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นสนามบินขนาดเล็กที่ทหารเคยใช้มาก่อน พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในตำบลสถาน บ้านทุ่งงิ้ว มีขนาดพื้นที่สนามบินจำนวนหลายร้อยไร่ สามารถพัฒนาให้เป็นสนามบินขนาดเล็ก ที่บินเชื่อมระยะใกล้ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่ง- โลจิสติกส์ทางอากาศอีกด้านหนึ่งของอำเภอเชียงของ ซึ่งจะทำให้อำเภอเชียงของมีความพร้อมด้านการขนส่งในทุกมิติ ทั้งทางบก อากาศ และระบบรางที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

นายเสวก ธรรมวัง หัวหน้าแผนก ควบคุมลาน และบริการท่า บริษัท ทีซีซี- ห้าเชียง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงทุนพัฒนาโครงการท่าเรือห้าเชียง ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสามเหลี่ยมทองคำ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน โดยได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ มุ่งเน้นบริการขนถ่ายสินค้าให้กับเรือสินค้าที่มาจากต่างประเทศตามเส้นทางแม่น้ำโขง ได้แก่ เรือสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งมีต้นทางจากเมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน และเรือสินค้าจากประเทศลาว ซึ่งพื้นที่ให้บริการมี 2 พื้นที่ คือ ท่าเรือห้าเชียง 1 มีพื้นที่ 8 ไร่ และท่าเรือห้าเชียง 2 มีพื้นที่ 9 ไร่ โดยในปี 2560 เตรียมลงทุนสร้างตู้คอนเทนเนอร์แช่แข็งภายในท่าเรือทั้ง 2 แห่ง สามารถรองรับได้มากถึง 40 ตู้คอนเทนเนอร์

สำหรับสินค้าที่ให้บริการหน้าท่า ในช่วงปี 2558-2559 ได้แก่ สินค้าอุปโภค-บริโภค ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสินค้าขาเข้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร อาทิ กระเทียม มันฝรั่ง เมล็ดทานตะวัน กระเทียมอบ ใบหอมซอย แอปเปิล ส่วนสินค้าขาออก อาทิ น้ำตาลทราย น้ำมันปาล์ม เครื่องดื่ม (กระทิงแดง) ไก่แช่แข็ง น้ำมันเชื้อเพลิง และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ