Loading

เร่งผุดถนน4เลน-ระบบรางเปิดหน้าดินรับเขตศก.พิเศษเชียงราย

วันที่ : 8 ธันวาคม 2559
เร่งผุดถนน4เลน-ระบบรางเปิดหน้าดินรับเขตศก.พิเศษเชียงราย

"รัฐบาลบิ๊กตู่" ทุ่ม 1.38 แสนล้าน ลุยถนน 4 เลนพ่วงรถไฟ บูมภาคเหนือตอนบน ผุดทางคู่ 2 สายเชื่อมเด่นชัย-เชียงรายเชียงใหม่ รับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปี 2560 กระทรวงคมนาคมมีแผนพัฒนาโครงการเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งพื้นที่ภาคเหนือทั้งถนน 4 ช่องจราจรและรถไฟทางคู่ คิดเป็น มูลค่ารวม 138,698 ล้านบาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 29 พ.ย. 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ผ่อนผันพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 ตามมติ ครม.วันที่ 13 พ.ย. 2550 เพื่อขยายถนน 4 ช่องจราจร ที่พาดผ่านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติขุนแจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนเส้นทางเชียงใหม่-เชียงรายตอน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ - บ้านแม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเห็นชอบรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว โดยให้กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ การสร้างรั้วกั้น ทางลอดในช่วงที่ผ่านอุทยานแห่งชาติ

โครงการนี้ได้งบประมาณ 2560 วงเงิน 650 ล้านบาทเพื่อก่อสร้างแล้ว 9.25 กม.เหลือระยะทาง 34.75 กม.จะเร่งรัดของบประมาณปี 2561 ให้สามารถขยายได้ตลอดเส้นทาง เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นการพัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รองรับการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน จ.เชียงราย จากปัจจุบันเส้นทางนี้มีสภาพเป็นถนน 2 ช่องจราจร มีความคดเคี้ยวและลาดชันค่อนข้างมาก เนื่องจากตัดผ่านพื้นที่ภูเขาสูงชัน ทำให้ ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัย กรมทางหลวง จึงได้ดำเนินโครงการขยายให้เป็น 4 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นบริเวณก่อนถึงทางเข้าวัดพระธาตุดอยกู่ และสิ้นสุด บริเวณบ้านแม่เจดีย์

"เส้นทางนี้มีปริมาณจราจรต่ำสุด 10,663 คันต่อวัน สูงสุด 39,165 คันต่อวัน ในช่วงเชียงใหม่- ดอยนางแก้วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สถิติเสียชีวิต ปี'50 จำนวน 20 คน ปี'56 จำนวน 11 คน ปี'57 จำนวน 12 คน และปี'58 จำนวน 28 คน โดยจะปรับความลาดชัน ของถนนจาก 10% เป็น 8%"

และเมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ทางเอกชนเสนอขอขยายถนน 103 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ -อ.งาว จ.ลำปาง เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งกระทรวงเตรียมของบประมาณปี 2561 ดำเนินการ

อีกทั้งยังสอบถามรถไฟทางคู่เส้นทางเด่นชัย-เชียงราย ระยะทาง 323 กม. วงเงิน 76,980 ล้านบาท ขณะนี้ผลการศึกษาเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติ EIA ซึ่งได้บรรจุเส้นทางนี้ในแผนปฏิบัติการของกระทรวงปี 2560 ขั้นตอนต่อไปเตรียมเสนอให้ ครม.อนุมัติ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2560 อีกทั้งยังมีแผนจะดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงใหม่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงใหม่ศึกษาเสร็จแล้ว ใช้เงินลงทุน 61,068 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 60,312 ล้านบาท และค่าเวนคืนที่ดิน 756 ล้านบาท มีที่ดินที่จะถูกเวนคืน 630 แปลง 655 ไร่

แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 30 ตำบล 10 อำเภอ ใน 4 จังหวัด ระยะทาง 103 กม. ในช่วงสถานีเด่นชัย-สถานีห้างฉัตร จะใช้แนวเดิม แต่จะปรับแนวใหม่ช่วงสถานีห้างฉัตร-สถานีลำพูน และช่วง สถานีลำพูน-สถานีเชียงใหม่ จะสร้างทางใหม่ขนานกับแนวรถไฟเดิม

มี 18 สถานี ได้แก่ สถานีปากปาน แก่งหลวง ห้วยแม่ต้า บ้านปิน ผาคัน ปางป๋วย แม่จาง แม่เมาะ ศาลาผาลาด แม่ทะ หนองวัวเฒ่า นครลำปาง ห้างฉัตร ศาลาแม่ทา ลำพูน ป่าเส้า สารภี และเชียงใหม่ มีศูนย์ซ่อมบำรุง หรือเดโป้ ที่ อ.สารภี และ ศูนย์ขนส่งสินค้า 2 แห่งในพื้นที่ต่อเนื่องกับศูนย์ซ่อมบำรุงและที่ อ.ห้างฉัตร จะเริ่มสร้างปี 2561-2565  มีผู้ใช้บริการ 3,963,535 เที่ยวคนต่อปี และขนส่งสินค้า 0.91 ล้านตันต่อปี จะเปิดประตูการค้าภาคเหนือ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ