Loading

เม.ย.60สร้างสายสีชมพู-เหลือง

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2559
เม.ย.60สร้างสายสีชมพู-เหลือง

รฟม.เปิดซองข้อเสนอลงทุน-ผลตอบแทน ประมูลรถไฟฟ้าสีชมพู-เหลือง หลังกิจ การร่วมค้าบีเอสอาร์ และ BEM ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติและเทคนิค มั่นใจ  เม.ย.60 เซ็นสัญญาจ้าง

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม. ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง เปิดเผยว่า ตามที่ รฟม.ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับสัมปทานการลงทุนออกแบบและก่อสร้างงานโยธาการจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษานั้น รฟม.ได้พิจารณาเอกสารข้อเสนอซองที่ 1 (ด้านคุณสมบัติและเทคนิค) เสร็จเรียบร้อย ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 2 ราย ได้แก่ กิจการร่วมค้าบีเอสอาร์ (BSR Joint Ven ture) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ได้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติและเทคนิคแล้ว

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้คณะกรรมการจะเร่งรัดพิจารณาข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนซึ่งมีรายละเอียดที่จะต้องปรึกษาและตรวจรับจำนวนมากอย่างรอบคอบ คาดว่าจะสามารถสรุปผลข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนที่ดีที่สุดได้ในช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณาประเด็นเจรจาต่อรองและเริ่มการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับการคัดเลือก ก่อนนำเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบประมาณเดือน มี.ค.-เม.ย.60 และลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในเดือน เม.ย.60 เช่นกัน ซึ่งเร็วกว่ากำหนดที่วางไว้ 1 เดือน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์