Loading

ที่ดินแพงรับมอเตอร์เวย์

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559
ที่ดินแพงรับมอเตอร์เวย์

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 63,998 ล้านบาทว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ซึ่ง ทล.จะเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน (พีพีพี) ในรูปแบบการให้เอกชนจัดหาเงินทุน ก่อสร้างโยธาและงานระบบ ซ่อมบำรุงเส้นทาง รวมทั้งการก่อสร้างและบริหารจัดการที่พักริมทางทั้งหมด มั่นใจว่าการเวนคืนที่ดินจะไม่มีปัญหา เพราะ พ.ร.บ. กรมทางหลวงเปิดทางให้ดำเนินการได้ แต่ต้องพิจารณาในรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน อย่างไรก็ตามขณะนี้ที่ดินตามแนวเส้นทางก่อสร้างสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่ต้องใช้งบประมาณเวนคืนไม่ถึงหมื่นล้านบาท ขณะนี้ทะลุหมื่นกว่าล้านบาทแล้ว แต่อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่กำหนด มั่นใจจะดำเนินโครงการได้ตามกำหนดในปีงบประมาณ 60 แน่นอน

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการนี้ศึกษาความเป็นไปได้ และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แล้วล่าสุดได้จัดประเมินความสนใจของภาคเอกชน (มาร์เก็ต ซาวน์ดิ้ง) โดยมีหลายรายสนใจ เช่น บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือดอนเมืองโทลล์เวย์ ซึ่งเบื้องต้นจะให้เอกชนลงทุนแบบพีพีพี เน็ตคอสต์ โดยเอกชนเก็บค่าผ่านทางและแบ่งผลประโยชน์ให้รัฐ 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ