Loading

DRT มั่นใจเพิ่มยอดขาย ตจว. ผ่านห้างค้าวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆ

วันที่ : 14 ตุลาคม 2559
DRT มั่นใจเพิ่มยอดขาย ตจว. ผ่านห้างค้าวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆ

นายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT เปิดเผยว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างในปีนี้พบว่าช่องทางจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง มีอัตราการขยายตัวที่โดดเด่นกว่าช่องทางจำหน่ายอื่นๆ เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายต่างใช้โอกาสในช่วงนี้ที่ต้นทุนค่าก่อสร้างไม่ได้สูงมาก เร่งเดินหน้าขยายสาขาในต่างจังหวัดเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ดียิ่งขึ้น จึงคาดว่าภายในสิ้นปีนี้ DRT จะทำสัดส่วนยอดขายจากช่องทางห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเป็น 12% ของยอดขายรวม

 

เนื่องจาก DRT มีความพร้อมด้านกำลังการผลิตและการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเป็นพันธมิตรกับห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ DRT สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นการช่วยขยายตลาดต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่ DRT ยังไม่มีตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือมีตัวแทนจำหน่ายที่ยังไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันยังเอื้อต่อการช่วยสร้างแบรนด์สินค้าของ DRT ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ผ่านการจัดวางสินค้าภายในร้านที่สามารถนำเสนอจุดขายด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ ช่องทางจำหน่ายกับกลุ่มลูกค้า ทำให้ยอดขายมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี "เราเป็นพันธมิตรที่ดีกับห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ทุกราย จึงเป็นโอกาสดีที่ DRT สามารถผลักดันสินค้าแบรนด์ตราเพชรไปยังผู้บริโภค และทำยอดขายได้เพิ่มขึ้น และยังรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกด้วย" นายสาธิต กล่าว

 

ความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ จะช่วยสนับสนุนการเติบโตของ DRT ในกลุ่มประเทศ CLMV+I หรือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งหากห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ได้เข้าไปลงทุนขยายสาขาในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจาก DRT ได้เข้าทำตลาดในกลุ่มประเทศดังกล่าวอยู่แล้ว จึงทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ จึงมั่นใจว่า CLMV+I ยังคงเป็นตลาดที่สำคัญของ DRT ที่จะช่วยผลักดันการเติบโตต่อไปในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายมีสัดส่วนยอดขายจากตลาดต่างประเทศ 20% ของยอดขายรวมทั้งหมดภายในปี 2561 จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 17% ของยอดขายรวมทั้งหมด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์