Loading

ดินแดงเป็นสมาร์ทซิตี้ ราคาเช่าเท่าเดิม

วันที่ : 29 กันยายน 2559
ดินแดงเป็นสมาร์ทซิตี้ ราคาเช่าเท่าเดิม

ปลัดกระทรวง พม. ชูโครงการดินแดงเป็นสมาร์ท ซิตี้ มั่นคงปลอดภัย สะดวกสบายพร้อม แถมยังคงอัตราค่าเช่าเท่าเดิมสำหรับผู้อาศัยเดิม ชี้ให้ดูตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่บางซื่อ จากชุมชนแออัดกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมครบถ้วน พร้อมเดินหน้าพัฒนาชุมชนริมคลองลาดพร้าว 50 ชุมชน จำนวน 7,000 ครอบครัว

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนามองบ้าน ผ่านเมือง ครั้งที่ 2 จัดโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับชาวชุมชนดินแดง บริเวณลานกีฬาชุมชนดินแดง 2 ถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงว่า การเคหะแห่งชาติกำลังจัดประกวดราคาหาผู้รับเหมาก่อสร้างในที่ดินแปลงแรกหรือแปลง G บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ตัดกับถนนอโศก-ดินแดง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 จากนั้นจึงทยอยก่อสร้างเป็น 4 ระยะ จนแล้วเสร็จทั้ง 20,292 หน่วย ภายในปี 2567

"เราไม่ได้ฟื้นฟูเมืองอย่างเดียว หากยังสร้างเมืองใหม่ในลักษณะสมาร์ท ซิตี้ (Smart City) ขึ้นในที่ดินเดิมที่มีความสะดวก สบาย ปลอดภัย สาธารณูปโภคพร้อม และสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ดีขึ้น อย่างเช่น มีสวนสาธารณะ 21 ไร่ ทางเข้า-ออก บริเวณอาคารมีทางเดียว จากเดิมมีหลายทางควบคุมยาก รถมอเตอร์ไซค์หายทุกเดือน คดียาเสพติดขึ้นชื่อ"

พร้อมทั้งยกตัวอย่างพื้นที่บริเวณบางซื่อ ซึ่งเดิมเคยเป็นชุมชนแออัดเช่นกัน แต่ปัจจุบันพัฒนาจนกลายเป็นชุมทางรถไฟฟ้า ทางด่วนพาดผ่าน เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่า อาคารแฟลตดินแดงปัจจุบันมีอายุกว่า 50 ปีแล้ว มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้เผื่อค่าความเสี่ยงต่างๆ เช่น ในกรณีแผ่นดินไหว หลายอาคารเริ่มเปราะยุ่ยร่วงหล่นลงมาเป็นระยะๆ ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติใช้งบประมาณซ่อมบำรุงมาแล้ว 290 ล้านบาทเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น การฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ผู้เช่าเดิมยังคงจ่ายค่าเช่าเท่าเดิม 300 บาท/เดือน รวมกับค่าส่วนกลางแล้วไม่เกิน 2,000 บาท/เดือน

"รัฐบาลไม่ได้ทำเฉพาะที่ดินแดงแห่งเดียว แต่ยังจัดระเบียบบริเวณริมคลองลาดพร้าวที่มีกว่า 50 ชุมชน 7,000 กว่าครอบครัว ทุกฝ่ายจึงต้องมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม กระทรวงฯ เองก็จะระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณการด้วย" นายไมตรีกล่าว

โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ให้การเคหะแห่งชาติก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ 20,292 หน่วย วงเงินรวม 3.58 หมื่นล้านบาท ระยะเวลา 8 ปี (พ.ศ.2559-2567).

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน 360 องศา