Loading

สถานีต่อไป...แม่น้ำ

วันที่ : 22 กันยายน 2559
สถานีต่อไป...แม่น้ำ

สัปดาห์ก่อนมีโอกาสเดินทางไปดูพื้นที่สถานีแม่น้ำของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) บริเวณเขตคลองเตย กทม. ทำให้รู้ว่าในอนาคตจะมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้น

เดิมสถานีแห่งนี้จะใช้เป็นสถานีรถไฟเพื่อใช้ในการขนส่งน้ำมัน แต่ภายหลังก่อสร้างท่อน้ำมันเพื่อใช้ขนส่งแทน สถานีแห่งนี้จึงกลายเป็นเพียงที่จอดขบวนรถไฟเท่านั้น

ที่น่าสนใจ คือ ถัดเข้าไปด้านในถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวม 277.5 ไร่ ร.ฟ.ท.ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ จึงได้ว่าจ้างสถาบันเทคโน โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาได้ผลออกมา ดังนี้

พื้นที่โซน 1 กำหนดให้เป็นเกตเวย์ คอม เมอร์เชียล พาร์ค (Gateway Commercial Park) พื้นที่ 77.13 ไร่ อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทางเข้าออกหลัก มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่เพื่อการพาณิชย กรรม ที่พักอาศัยและบริการประเภทของอาคารประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน และอาคารพักอาศัยรวม

พื้นที่โซน 2  ไอโคนิก มาริน่า (Iconic Marina) พื้นที่ 44.00 ไร่ มีความโดดเด่นเป็นพิเศษจากอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ ประกอบด้วย การใช้งานแบบผสมผสาน ซึ่งจะเป็นจุดหมายตาของโครงการและของกรุงเทพมหานคร มีอาคารศูนย์ประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ประกอบด้วย โรงแรมระดับ 6 ดาว พื้นที่ สำนักงาน ศูนย์ประชุมสัมมนาที่พักอาศัย ศูนย์การค้า พาณิชยกรรม การแสดงสินค้า ธุรกิจการค้า ที่ทำการขององค์กรการค้าเอกชน ศูนย์ข้อมูลธุรกิจ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และ ท่าเทียบเรือสำราญขนาดกลาง

พื้นที่โซน 3  คัลเชอรัล พรอมิเนด (Cultural Promenade) พื้นที่ 78.25 ไร่ ประกอบด้วย ร้านค้า ซึ่งเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมค้าปลีก และศูนย์กิจกรรมทั้งด้านบันเทิง ด้านการสร้างสรรค์ ร้านอาหารภัตตาคาร สปา คลับ และอาคารใช้งานแบบผสมผสาน จะใช้ประโยชน์เป็นทั้งอาคารสำนักงาน และสถานที่บริการพาณิชยกรรมซึ่งพื้นที่แปลงหมายเลข 3 จะมีความยาวติดริมน้ำเจ้าพระยา 900 เมตร

พื้นที่โซน 4  ริเวอร์ฟรอนต์ เรสซิเดนซ์ (Riverfront Residence) พื้นที่ 55.63 ไร่ อยู่ใจกลางของพื้นที่โครงการ พื้นที่นี้ประกอบด้วย กลุ่มคอนโดมิเนียม กลุ่มอาคารพักอาศัย

พื้นที่โซน 5 แอฟฟอร์ดเอเบิล คอมมูนิตี้ (Affordable Community) พื้นที่ 22.50 ไร่ จัดพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับกลุ่มชุมชนเดิม เป็นที่พักของพนักงานและบุคลากรของ ร.ฟ.ท. พร้อมจัดให้เป็นย่านธุรกิจการค้าระดับชุมชน สินค้าหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของขวัญของที่ระลึก ร้านอาหารตามแนวริมคลองขุด

เบื้องต้นประเมินมูลค่าที่ดินทั้งหมดไว้ที่ 1.33 หมื่นล้านบาท ส่วนค่าก่อสร้างและสาธารณูปโภค ไม่รวมตกแต่งภายในและปรับภูมิทัศน์อยู่ที่ 8.87 หมื่นล้านบาท

ก่อสร้างได้จริงคงเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของกรุงเทพฯแน่!!--จบ—

ที่มา: มติชน