Loading

เอกชนขานรับลงทุนเขตศก.มาตรการจูงใจ

วันที่ : 10 กันยายน 2559
เอกชนขานรับลงทุนเขตศก.มาตรการจูงใจ

เอกชน ประเมิน สิทธิประโยชน์ลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เหนือเพื่อนบ้าน จูงใจลงทุน แต่ยังรอดูรัฐคลอดแพ็คเกจลงทุนรวม ก่อนตัดสินใจลงทุนจริง คาดต้องใช้เวลากว่า 1 ปีจากนี้จึงเห็นการลงทุน ขณะสถาบันยานยนต์ จูงใจกลุ่มชิ้นส่วนฯ ลงทุน ด้านอุตฯอิเล็กทรอนิกส์ ระบุมาตรการไม่แรงพอ

รัฐบาลกำลังเร่งผลักดันการลงทุน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการให้สิทธิประโยชน์การลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น ก่อนจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายเอกรัตน์ ทองธวัช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การปรับมาตรการอุดหนุนให้กับนักลงทุนในเขต เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) เพิ่มเติม เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้กับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ชาวต่างชาติ เหลือ 15% และเพิ่มวีซ่าทำงานเป็น 5ปี รวมถึงให้เช่าที่ดินระยะยาวรวม 99 ปี

ในหลักการถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะต้องยอมรับว่า มาตรการภาษีเป็น ส่วนหนึ่งที่ชักจูงให้ต่างชาติตัดสินใจ เข้ามาลงทุนและทำงานในไทย ซึ่งไทย จะได้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยี และ องค์ความรู้ต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การจะตัดสินใจลงทุน ในพื้นที่ ยังต้องรอดูสิทธิประโยชน์ การลงทุนรวม หรือ แพ็คเกจ เพราะยังมี อีกหลายเรื่องที่จะต้องส่งเสริมให้เกิด ความสะดวกด้านการลงทุน เช่น กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ ซึ่งจะต้องบูรณาการ ร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป รวมถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ เช่น ถนน รถไฟ ท่าเรือ จะต้องเร่งผลักดันให้เห็นว่ารัฐลงทุนจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ การตัดสินใจลงทุน

สิทธิประโยชน์เหนือเพื่อนบ้าน

นายพูลศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด กล่าวว่า การเพิ่มสิทธิประโยชน์ลงทุนในอีอีซี ทำให้ภาพรวมสิทธิประโยชน์การลงทุนของไทยขณะนี้เหนือกว่าเพื่อนบ้าน แต่ที่สำคัญคือ เวลาไทยปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ ประเทศเพื่อนบ้านมักจะนำไปพิจารณาและปรับสิทธิประโยชน์ในประเทศให้สามารถแข่งขันกับไทยได้ ดังนั้น ภาครัฐจะต้องติดตามและเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์การลงทุนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม มองว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้สิทธิประโยชน์นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยสามารถซื้อที่ดินได้ ถือว่าเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ให้สิทธิประโยชน์ จึงเป็นจุดแข็งที่เอื้อให้ต่างชาติพิจารณาเข้ามาลงทุนในไทยเป็นอันดับต้นๆ และน่าจะเริ่มเห็นการตัดสินใจลงทุนเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปีนี้

ลดภาษีนักวิจัยไม่ใช่ประเด็นหลัก

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กล่าวว่า การลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ชาวต่างชาติ เหลือ 15%ถือเป็นเรื่องนี้ที่รัฐพยายามส่งเสริมการลงทุน แต่ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะดึงดูดการลงทุน เพราะการที่ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิจัย จะเข้ามาลงทุนจะต้องมีโครงการเกิดขึ้นก่อน ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการที่จูงใจให้เกิดการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพราะในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยขาดการลงทุนพัฒนาและวิจัย โดยเฉพาะด้านไอที คอมพิวเตอร์ หรือ สินค้าไฮเทค ทำให้ศักยภาพการแข่งขันของประเทศตกลง และการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้หายได้

คาดใช้เวลาอีก1ปีเห็นการลงทุน

ทั้งนี้ มองว่าการจะส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจริงยังต้องใช้เวลา เพราะเป็นการลงทุนในอีอีซี เป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องใช้เวลาตัดสินใจ 6 เดือน ถึง 1 ปี และหลังจากที่ยืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้ว ยังต้องใช้เวลาอีก 1 ปี กว่าจะเห็นการลงทุนจริง

คาดจูงใจบริษัทชิ้นส่วนฯ

นายวิชัย จิราธิยุต ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐมีแนวคิดส่งเสริมผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษใน 3 จังหวัด ภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ดำเนินการผลิตอยู่จำนวนมาก และอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบัง ที่อำนวยความสะดวกในการส่งออก

อย่างไรก็ตามเห็นว่า แม้จะมีโครงการลงทุนอยู่จำนวนมาก แต่รัฐเห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์มีผลต่อเศรษฐกิจและจีดีพีอย่างมาก จึงต้องการให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ ผ่านมาตรการส่งเสริมดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่า รายละเอียดของแนวทางการส่งเสริม โดยเฉพาะเรื่องของภาษีจะดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่ก่อนหน้าที่จะมีมาตรการก็แสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยอยู่แล้ว

อิเล็กฯเผยยังไม่แรงพอ

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ ประธานสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า การให้สิทธิพิเศษในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยภาพรวมการเพิ่มสิทธิประโยชน์เป็นสิ่งที่ดี แต่ยังดีไม่พอ เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาให้สิทธิพิเศษที่สูงกว่า

ขณะที่ แหล่งข่าวในวงการไอที ระบุว่า สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เชื่อว่า รัฐบาลน่าจะศึกษาสำรวจความเป็นไปได้มาก่อนแล้ว ถึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการลงทุนนี้ขึ้นมา แต่ด้วยสิทธิพิเศษที่ให้มายังถือว่าไม่เพียงพอที่จะดึงดูดการลงทุนได้มากนัก

"ประเด็นเรื่องเช่าที่ระยะยาว ตอนนี้ผู้ลงทุนก็สามารถเช่าพื้นที่ได้อยู่แล้ว ขณะที่สิทธิทางด้านภาษี ก็ให้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ที่เป็นคนตัดสินใจลงทุน แต่การที่รัฐทำตรงนี้ ก็ถือว่าดี แต่ต้องดูว่า ให้ อยู่บนพื้นฐานของอะไร"

มาตรการภาษีเป็นส่วนหนึ่งที่จูงใจต่างชาติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ