Loading

ประมูลคอนโดคึก บังคับคดีชี้ราคาพุ่ง

วันที่ : 2 กันยายน 2559
ประมูลคอนโดคึก บังคับคดีชี้ราคาพุ่ง

บังคับคดีปปลื้มยอดประมูลคอนโดกระเตื้อง 6% ราคาพุ่ง 18% หลังแก้กฎหมายยกเว้นค่าส่วนกลาง

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา กรมบังคับคดีได้เชิญตัวแทนกรมที่ดิน สมาคมอาคารชุดไทย สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้ซื้อทรัพย์ มาหารือภายหลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 309 จัตวา เรื่อง ค่าใช้ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุด หรือการยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนกลางสำหรับ ผู้ประมูลซื้ออาคารชุดจากกรมบังคับคดี

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลจากการขายห้องชุดตามกฎหมายใหม่เปรียบเทียบก่อนแก้กฎหมาย (19 มี.ค.-30 ส.ค. 2559) สรุปได้ว่า จำนวนคดีห้องชุดที่ขายได้ภายหลังกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้สามารถขายได้สูงกว่าก่อนที่กฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ประมาณ 6.03% ในขณะเดียวกันราคาที่ขายได้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินห้องชุดภายหลังกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้สูงกว่าราคาขายได้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาประเมินห้องชุดก่อนกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้คิดเป็น 18.32%

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพบปัญหาว่ายังมีคนขาดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งในส่วนของผู้ซื้อและนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งหากมีการประชาสัมพันธ์มากขึ้น เชื่อว่าจะทำให้ยอดการขายอาคารชุด เพิ่มขึ้นได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมบังคับคดีมีสินทรัพย์รอการขายทอดตลาด 1.95 แสนล้านบาท แบ่งเป็นที่ดิน 7.39 หมื่นล้านบาท อาคารชุด 5.69 หมื่นล้านบาท และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6.4 หมื่นล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ