Loading

ตราดเนื้อหอม12เอกชนสนใจ

วันที่ : 8 มิถุนายน 2559
ตราดเนื้อหอม12เอกชนสนใจ

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.ตราด เนื้อหอม เอกชน 12 รายเสนอตัวเข้าไปร่วมลงทุน

นายอุทัย ตันชัย ประธานหอการค้าจังหวัดตราด เผยว่า หลังจากเปิดประกาศสรรหาผู้ลงทุนร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.ตราด พบว่า มีนักลงทุนสนใจยื่นซื้อซองเอกสารร่วมลงทุนทั้งหมด 12 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุนจากส่วนกลาง 11 ราย และมีนักลงทุนท้องถิ่นเพียงรายเดียว

ทั้งนี้นักลงทุนจากส่วนกลางสนใจร่วมลงทุนกระจายอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจค้าปลีกและผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม เช่น บริษัท ซี.พี.แลนด์ กลุ่ม ที.ซี.แลนด์ ในเครือไทยเบฟ บริษัท ลิเวอร์ รีเทล บริษัท ไทยพัฒนาอุตหกรรม

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนได้ดูฟื้นที่จริงไปเมื่อเดือน พ.ค. และให้เวลา 60 วัน ในการทำแผนลงทุนมาเสนอ จากนั้นกรมธนารักษ์จะเป็นผู้พิจารณาว่า เอกชนรายใดจะได้รับการคัดเลือกให้มาร่วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราดพื้นที่รวม 850 ไร่ อีก 3 ปีจากนี้ จะเริ่มเห็นการพัฒนา

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มองว่ามีศักยภาพและความพร้อม มี 4 ประเภท คือ 1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและเวียดนาม 2.ธุรกิจโลจิสติกส์ที่เติบโตตามการขยายตัวของการค้ายชายแดน 3.ศูนย์และจุดกระจายสินค้า เพราะตราดอยู่กึ่งกลางของเส้นทางขนส่งสินค้าจากกรุงเทพฯ ตราด-กัมพูชา-เวียดนาม ที่มีระยะทาง 900 กม. และ 4.อุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร

ที่มา : M2F