Loading

ธนารักษ์นำ8เอกชนสำรวจเขตศก.พิเศษ

วันที่ : 1 มิถุนายน 2559
ธนารักษ์นำ8เอกชนสำรวจเขตศก.พิเศษ

นายปรีชา มงคลหัตถี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนายคณาวุฒิ สิติธีระพันธุ์ ธนารักษ์พื้นที่ตราด นำนักลงทุนภาคเอกชน ที่สนใจซื้อเอกสารการลงทุนและแผนผังพื้นที่พัฒนาในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด สำรวจแปลงที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 4586 เนื้อที่ประมาณ 895-0-44 ไร่ ในพื้นที่ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมชี้แจงแนวเขตและรายละเอียด ซึ่งเป็นแปลงที่ดินที่เปิดให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอในการพัฒนาพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด โดยบริษัทผู้เสนอโครงการเข้ารับฟังคำชี้แจงจำนวน 8 ราย ประกอบด้วย บริษัทพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอเดีย วิท ไอ ดู จำกัด บริษัท พันปี กรุ๊ป (ไทย ลาว กัมพูชา) จำกัด บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด มหาชน บริษัท ทีซีแลนด์ ดีเวลลอปเม้น จำกัด บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็นเนอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท เอเชียกรีน อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

สำหรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดมีความโดดเด่น บรรยากาศสวยงามเป็นแนวยาวใกล้ชายทะเล ด้านหนังโอบล้อมด้วยทิวเขาบรรทัด ใกล้พรมแดนไทย-กัมพูชา สามารถเชื่อมโยงการเดินทางได้ทั้งทางบก ทางทะเล ทางบกเส้นทางถนนสาย R10 จากไทย-กัมพูชา-เวียดนามทางทะเล มีท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ 500 ตันกรอส สามารถขนส่งสินค้า และนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาค ASEAN ได้อย่างสะดวก

โดยการดูพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนได้เสนอรูปแบบการลงทุนและผลตอบแทน กำหนดให้ยื่นซองเสนอการลงทุน ณ กรมธนารักษ์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้คณะทำงานฯ และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้ลงทุนได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา 50 ปี เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น