Loading

กก.ผังเมืองสัญจร กาญจนบุรี คลอดผังเขตศก. บ้านพุน้ำร้อน คาดพัฒนา-สร้างอาชีพคนพื้นที่

วันที่ : 21 มีนาคม 2559
กก.ผังเมืองสัญจร กาญจนบุรี คลอดผังเขตศก. บ้านพุน้ำร้อน คาดพัฒนา-สร้างอาชีพคนพื้นที่

นายสง่า โภคบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสัญจร ครั้งที่ 3/2559 ที่โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการผังเมือง นายทัน สร้อยศักดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมดังกล่าว มีการรายงานผังเมืองรวมชุมชน 4 ผังของชุมชนหนองสระ และชุมชนหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี และ จ.อุตรดิตถ์, การบังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองอ่างทอง พ.ศ.2558 รวมทั้งทบทวนบทบาทภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการผังเมือง, บทบาทของคณะกรรมการผังเมืองในอนาคต นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคำร้องผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จ.สงขลา ตามมาตรา 24 และขอความเห็นชอบผังเมืองรวม/ชุมชนของชุมชนปากดง ชุมชนคลองแม่ลาย จ.กำแพงเพชร ชุมชนสามชุก จ.สุพรรณบุรี จากนั้นคณะกรรมการได้เดินทางลงพื้นที่ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี ซึ่งกำหนดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกรมโยธาธิการฯรับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่

นายมณฑลกล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีถูกกำหนดให้พัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะที่ 2 ซึ่งกรมโยธาธิการฯได้รับมอบพื้นที่จากกองทัพภาคที่ 1 ให้รับผิดชอบการบริหารจัดการที่ดิน พื้นที่หมู่ 12 บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี เนื้อที่รวม 8,273 ไร่ ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 65 กิโลเมตร ห่างจากจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน 4 กิโลเมตร

"ขณะนี้ได้ออกแบบวางผังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ส่วนราชการ พื้นที่สาธารณประโยชน์ อาคาร ที่พักอาศัย ในขั้นตอนต่อไป จะออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร เพื่อบังคับใช้ผังพื้นที่เฉพาะอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมาย จึงจะสามารถดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า จ.กาญจนบุรี จะมีความเจริญก้าวหน้า จะเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น" นายมณฑลกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน